Vitajte na Biopedii

Biológia je najkrajšia veda. Mojou snahou, ako verného fanúšika biológie, je priniesť ti užitočné zhrnutie stredoškolského účiva z biológie a zároveň obohatiť tvoje vedomosti o podrobnejšie poznatky.


Si študentom biológie a pomáhajú Ti didaktické videá lepšie pochopiť často zložitú problematiku matky prírody? Ak áno, navštív náš YouTube kanál Kabinet Biológie, kde nájdeš sadu didaktických videí z oblasti fyziológie rastlín. Videá sú zrozumiteľné a plné zaujímavých experimentov, ktoré prakticky dokazujú teoretické zákonitosti v prírode. Nadobudnuté hlavné poznatky z videa si môžeš rýchlo a efektívne overiť krátkym testom, ktorý je dostupný cez link v popise videa.

Ste učiteľom biológie a hľadáte zrozumiteľné videá plné zaujímavých experimentov z fyziológie rastlín? Ak áno, navštívte náš YouTube kanál Kabinet Biológie. Metodický list k videu je dostupný cez link v popise videa. Pre Vašich žiakov sme pripravili autodiagnostický test k videu, ktorý je tiež dostupný cez link v popise videa.

Naše videá sú dostupné na YouTube kanáli "Kabinet Biológie", zoznam "Fyziológia rastlín".

Budeme radi za každé zdieľanie či už tohto príspevku alebo nášho kanála. Chceme predsa, aby naše videá pomohli čo najväčšiemu počtu učiteľov pri vyučovaní ale aj študentom pri preskúmavaní neprebádaného sveta biológie.

Študenti Gymnázia v Považskej Bystrici

Populárne kategórie

Najnovšie články

Zmyslové orgány živočíchov

Živočíchy musia neustále reagovať na najrozmanitejšie podnety vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Zachytávajú ich prostredníctvom zmyslových buniek - receptorov, ktoré tvoria základnú funkčnú zložku zmyslových orgánov. Podľa druhu adekvátneho podnetu rozdeľujeme receptory na chemoreceptory, mechanoreceptory a rádioreceptory.

Nervová sústava živočíchov

Funkciou nervovej regulácie je reagovať na zmeny vonkajšieho a vnútorného prostredia a spolu s hormonálnou sústavou zabezpečiť rovnovážny stav organizmu. Úmerne tomu sa nervová sústava jednotlivých organizmov štruktúrne aj funkčne zdokonaľovala a nervové bunky sa organizovali do príslušného typu nervovej sústavy. Hlavným vývojovým smerom bola centralizácia nervových funkcií a vznik mozgu.

Vylučovacia sústava živočíchov

Funkciou vylučovacej sústavy je odstraňovať z tela odpadové látky látkovej premeny (metabolity) a udržiavať tak rovnováhu vnútorného prostredia - homeostázu. Najčastejším vylučovacím ústrojom bezstavovcov sú rôzne upravené nefrídie alebo Malpighiho rúrky. Vylučovacím ústrojom stavovcov sú obličky, ktoré tiež prechádzajú postupnou premenou ako v procese fylogenézy tak napr. aj v embryogenéze človeka.

Tráviaca sústava živočíchov

Funkciou tráviacej sústavy je umožniť živočíchovi je príjem potravy z prostredia a následne túto potravu mechanicky a chemicky spracovať na využiteľnú formu. V závislosti od stupňa dosiahnutého fylogenetického vývoja organizmov a typu potravy môžu byť rôznym spôsobom modifikované aj orgány, ktoré tieto procesy zabezpečujú. Tieto rozdiely úzko súvisia aj so spôsobom výživy, podľa ktorého rozdeľujeme živočíchy na bylinožravé, mäsožravé a všežravé.

MegaTest

Vyskúšaj si MegaTest. Po zohľadnení vašich pripomienok je stále kvalitnejší a objektívnejší.

Kontakt

Peter Pančík

Po maturite na osemročnom gymnáziu v Rimavskej Sobote som vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V rámci bakalárskej aj diplomovaj práce som sa venoval rastlinnej genetike. Doktorandské štúdium som absolvoval na Virologickom ústave SAV v Bratislave... čítaj ďalej na blog SME.sk

Mgr. Peter Pančík, PhD.

Podpora

Ak sa vám páči projekt Biopedia, môžete ma podporiť cez Patreon.

forward