Kalkulačka χ2

V tomto štatistickom teste vyslovujeme záver o zhode alebo rozdiele medzi experimentálne získanými a teoreticky očakávanými pomermi na základe testovania nulovej hypotézy. Táto kalkulačka ti pomôže s výpočtami.

forward