Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 1. organela s dvojitou biomembránou
 2. zložka cytoskeletu
 3. hraničný obor zameraný na uplatňovanie poznatkov zo štúdia živých organizmov pri vývoji nových technológií
 4. schematické znázornenie karyotypu
 5. miesto syntézy ribozómov
 6. proterozoikum
 7. evolučná teória založená na dedičnosti získaných vlastností
 8. štúdium rýb
 9. útvar treťohôr
 10. významný anatóm 16. storočia
 11. autor biogenetického zákona