Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
  1. veda skúmajúca štruktúru a funkcie živých buniek
  2. vývoj ako proces postupného rozdeľovania druhov na viacero nových druhov v čase a priestore
  3. rastlinná organela s veľkým množstvom tukových častíc
  4. druh aktívneho príjmu tuhých látok a väčších častíc
  5. autor teórie katakliziem
  6. proces vzniku morfologicky a funkčne špecializovaných buniek a tkanív
  7. základná jednotka mikrofilamentu
  8. veda študujúca chemické zloženie bunky a jej komponentov