Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 1. zložka cytoskeletu
 2. štúdium lišajníkov
 3. útvar druhohôr
 4. fosília
 5. taxonomická jednotka
 6. druh aktívneho transportu molekúl a väčších častíc
 7. štúdium cicavcov
 8. fáza mitotického delenia
 9. jeden zo zakladateľov etológie
 10. štúdium vtákov
 11. súhrnný názov prenosu veľkých molekúl a celých častíc za prestavby biomembrány