Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
 1. bezfarebný plastid
 2. útvar v bunkovom jadre, viditeľný počas mitózy alebo meiózy
 3. fáza mitotického delenia
 4. štúdium cicavcov
 5. štúdium vyhynutých foriem organizmov
 6. charakteristická zložka pre vonkajšie steny pokožkových buniek rastlín
 7. formulovateľ bunkovej teórie
 8. fosília
 9. druh pasívneho transportu molekúl
 10. kondenzovaný chromatín
 11. proces vzniku nových druhov
 12. jedna z dusíkatých báz
 13. súbor reakcií prebiehajúcich v bunke (organizme) zabezpečujúci premenu látok