Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 1. jeden zo zakladateľov etológie
 2. archaikum
 3. špecifická organela rastlinnej bunky
 4. štúdium procesov vrodenej a získanej imunity
 5. proces vzniku morfologicky a funkčne špecializovaných buniek a tkanív
 6. autor teórie samoplodenia
 7. štúdium vtákov
 8. formulovateľ bunkovej teórie
 9. základná skupina enzýmov lyzozómov
 10. sekundárny messenger
 11. náuka o individuálnom vývoji organizmov