Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
  1. štúdium biologických dejov pomocou experimentálnych metód využívaných vo fyzike
  2. špecifická organela rastlinnej bunky
  3. sekundárny messenger
  4. kondenzovaný chromatín
  5. DNA asociovaná s histónmi