Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
  1. zložka cytoskeletu
  2. útvar prvohôr
  3. štúdium vyhynutých foriem organizmov
  4. jedna z dusíkatých báz
  5. druh pasívneho transportu molekúl
  6. "bunkové pľúca" (jednotné číslo)
  7. štúdium mikroskopických organizmov
  8. druh domnienky