Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 1. pomenovanie hmoty interfázového jadra
 2. jeden z makroelementov
 3. malé teliesko eukaryotických buniek zúčastňujúce sa na tvorbe bičíkov a riasiniek
 4. veda skúmajúca mikroskopickú štruktúru tkanív a pletív
 5. predstaviteľ milétskej školy
 6. organela s vlastnou DNA
 7. bezfarebný plastid
 8. útvar prvohôr
 9. štúdium vtákov
 10. obdobie charakteristické rozsiahlym a intenzívnym Alpínskym vrásnením
 11. zakladateľ genetiky