Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
  1. jemný kanálik v bunkovej stene rastlinných buniek
  2. štúdium krvi a krvotvorných orgánov
  3. primárna konstrikcia na chromozóme
  4. obdobie charakteristické rozsiahlym a intenzívnym Alpínskym vrásnením
  5. štúdium húb
  6. kvasenie
  7. metabolizmus charakteristický exergonickými reakciami
  8. koncová oblasť lineárnych chromozómov
  9. predstaviteľ milétskej školy
  10. malé rúrkovité teliesko zložené z mikrotubulov