Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
 1. štúdium mačiek a mačkovitých šeliem
 2. bezfarebný plastid
 3. "kostra bunky"
 4. štúdium obojživelníkov a plazov
 5. vedný odbor zoológie, ktorý sa zaoberá štúdiom hmyzu
 6. antický grécky lekár
 7. druh domnienky
 8. sekundárny messenger
 9. významný anatóm 16. storočia
 10. štúdium baktérií
 11. vysokomolekulový polysacharid, ktorý tvorí stavebnú konštrukciu rastlinných bunkových stien
 12. kvasenie