Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
  1. menší časový úsek periódy
  2. veda študujúca chemické zloženie bunky a jej komponentov
  3. štúdium procesov vrodenej a získanej imunity
  4. molekula ovplyvňujúca stabilitu biomembrán
  5. jeden zo zakladateľov molekulárnej biológie
  6. útvar štvrtohôr
  7. zakladateľ modernej systematiky (18. stor.)