Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
 1. štúdium biologických dejov pomocou experimentálnych metód využívaných vo fyzike
 2. náuka o stromoch a drevinách
 3. vedný odbor zoológie, ktorý sa zaoberá štúdiom hmyzu
 4. štúdium cicavcov
 5. veda študujúca genetickú variabilitu fenotypu, ktorej mechanizmus nie je založený na zmene sekvencie DNA
 6. štúdium vírusov
 7. štúdium vyhynutých foriem organizmov
 8. dekondenzovaný chromatín
 9. pomenovanie vakuolárnej membrány
 10. fáza mitotického delenia
 11. všeobecná veda študujúca funkcie orgánových sústav a jednotlivých orgánov
 12. veda o správaní živočíchov