Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
  1. autor výroku "Všetko živé pochádza z vajíčka"
  2. organizmus schopný prežiť extrémne fyzikálne podmienky
  3. organela s vlastnou DNA
  4. najdôležitejšia anorganická zlúčenina :)
  5. jeden z makroelementov
  6. taxonomická jednotka
  7. zakladateľa mikroskopických metód (17.-18. stor.)
  8. optický prístroj, ktorý slúži na zväčšené zobrazenie malého objektu