Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
  1. fáza mitotického delenia
  2. útvar prvohôr
  3. veda o pavúkovcoch
  4. veda skúmajúca štruktúru a funkcie živých buniek
  5. DNA asociovaná s histónmi