Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
  1. koncová oblasť lineárnych chromozómov
  2. súbor reakcií prebiehajúcich v bunke (organizme) zabezpečujúci premenu látok
  3. taxonomická jednotka
  4. zásobná forma glukózy známa zo živočíšnych buniek
  5. štúdium vyhynutých foriem organizmov
  6. treťohory a štvrtohory
  7. jeden zo zakladateľov molekulárnej biológie
  8. útvar prvohôr