Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
  1. organela s dvojitou biomembránou
  2. proces vzniku morfologicky a funkčne špecializovaných buniek a tkanív
  3. vynašiel liečivo proti syfilisu a trypanozómam
  4. fotosyntetické farbivo
  5. štúdium rozmiestnenia (distribúcie) druhov, resp. populácií, v priestore a čase
  6. malé teliesko eukaryotických buniek zúčastňujúce sa na tvorbe bičíkov a riasiniek
  7. skupina molekúl podmieňujúca žlté až oranžové sfarbenie listov
  8. útvar treťohôr
  9. kvasenie