Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
  1. veda študujúca chromozómy na bunkovej (mikroskopickej) úrovni
  2. metabolizmus charakteristický exergonickými reakciami
  3. autor Kánon medicíny
  4. štúdium červov
  5. náuka o stromoch a drevinách
  6. pomenovanie hmoty interfázového jadra