Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
 1. formulovateľ bunkovej teórie
 2. druhohory
 3. prehistorický kontinent
 4. štúdium machorastov
 5. štúdium spoločenského správania ľudí z pohľadu jeho významnej evolučnej výhody pri rozvoji ľudskej spoločnosti
 6. útvar prvohôr
 7. fotosyntetický aparát siníc
 8. študuje mikroskopický život vo vzduchu
 9. koncová oblasť lineárnych chromozómov
 10. druh pasívneho transportu molekúl
 11. sekundárny messenger
 12. kvasenie
 13. metabolizmus charakteristický endergonickými reakciami