Tajnička

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
  1. druh aktívneho transportu molekúl a väčších častíc
  2. programovaná bunková smrť
  3. solitárny ribozóm
  4. štúdium procesov vrodenej a získanej imunity
  5. štúdium lišajníkov
  6. štúdium rozmiestnenia (distribúcie) druhov, resp. populácií, v priestore a čase
  7. cukor pozostávajúci z 2 jednotiek monosacharidu
  8. vyžarovanie viditeľného svetla živými organizmami, svetielkovanie