Evolúcia

Vznik Zeme

Zem, ako kozmické teleso, vznikla asi 200 mil rokov po vzniku slnečnej sústavy pred 4,6 mld rokov. Pre vznik a vývoj života mal priamy význam najmä vývoj najľahších sfér zemskej kôry, hydrosféry a atmosféry. Hlbšie sféry sa na vývoji života podieľali len nepriamo.

Pôvod života

Planéta Zem bola od svojho vzniku pred 4,6 mld rokov až po obdobie pred približne 3,8 miliardami rokov prostredím nehostinným pre vznik života. Čo sa týka paleontologických nálezov, tak najstaršie sú z obdobia pred 3,5 miliardami rokov. To sú však už pomerne zložité mikroskopické bunkové útvary. Pôvod života treba preto hľadať dávno pred obdobím vzniku bunky.

Darwinovská evolúcia

Pôvodnú teóriu fylogenetickej evolúcie sformuloval britský prírodovedec Charles Darwin. Hoci sa v tej dobe ešte vôbec nevedelo o genetike, sformuloval svoju teóriu veľmi presne, nakoľko vychádzal z procesu tzv. adaptívnej radiácie, ktorý sa považuje za predstupeň vzniku nových druhov.

forward