Biomolekuly

18.12.2016 pred rok

Čo sú to makromolekuly a prečo sú také dôležité?

Biomolekuly predstavujú rôznorodú skupinu látok, ktoré sú súčasťou každého živého organizmu. Okrem relatívne malých molekúl, akými sú niektoré bunkové metabolity alebo produkty, sem patria aj biomolekuly s veľkou molekulovou hmotnosťou, ktoré sa nazývajú biomakromolekuly, alebo skrátene makromolekuly. Zaraďujeme sem predovšetkým nukleové kyseliny a bielkoviny, ale pre úplnosť aj sacharidy a lipidy.

18.12.2016 pred rok

Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny sú lineárne biomakromolekuly zložené z nukleotidov pospájaných cez fostátový zvyšok prostredníctvom fosfodiesterových väzieb. Medzi nukleové kyseliny, nachádzajúce sa v živých bunkách a vírusoch, patria DNA a RNA. DNA tvorí takmer vždy dvojzávitnicu, kde na základe pravidla komplementarity báz je A oproti T a C oproti G. RNA tvorí mnoho typov, ktoré majú v bunkách odlišné funkcie, napr. zúčastňuje sa pri transkripcii a translácii, oprave DNA alebo pri jave RNA interferencie.

19.12.2016 pred rok

Aminokyseliny - základné stavebné jednotky bielkovín

Primárna štruktúra bielkovín je tvorená lineárnym reťazcom aminokyselín navzájom pospájaných peptidovou väzbou. Pre tvorbu bielkovín majú význam α-aminokyseliny. Hoci existuje niekoľko desiatok aminokyselín, v bielkovinách sa pravidelne vyskytuje len 20. Sú označované ako proteinogénne, tzn. proteín tvoriace aminokyseliny.

19.12.2016 pred rok

Bielkoviny

Bielkoviny sú biopolyméry zložené z aminokyselín, ktoré sú nepostrádateľné pre život. Bielkoviny a menšie jednotky - peptidy - plnia v organizme mnohé základné funkcie: štruktúrne, katalytické, transportné, pohybové, obranné a regulačné. Bielkoviny nie sú zdrojom energie.

19.12.2016 pred rok

Enzýmy

Existencia života je založená na obrovskom množstve biochemických reakcií. Tieto reakcie prebiehajú v prostredí s pomerne nízkou koncentráciou reaktantov, pri nízkych teplotách, za normálneho tlaku a za zhruba neutrálneho pH, to znamená, že bez prítomnosti enzýmov, by vôbec nemohli prebiehať. Enzýmy sa teda označujú ako biokatalyzátory.

19.12.2016 pred rok

Sacharidy

Sacharidy (cukry) sú dôležité prírodné zlúčeniny, ktoré vznikajú v procese fotosyntetickej asimilácie - fotosyntézy - z vody a oxidu uhličitého. V živých organizmoch predstavujú sacharidy hlavný zdroj energie pre metabolické pochody a sú aj dôležitou stavebnou zložkou.

19.12.2016 pred rok

Lipidy

Lipidy sú chemicky variabilnou skupinou látok so spoločnou vlastnosťou - hydrofobicitou. Najjednoduchšie lipidy sú mastné kyseliny, ktoré podľa počtu dvojitých väzieb v molekule môžu byť nasýtené alebo nenasýtené. Tuky sú estery vyšších mastných kyselín a glycerolu. Fosfolipidy sú bipolárne lipidy, ktoré tvoria hlavnú zložku biomembrán. Vosky sú lipidy charakteristické pre rastliny.