Podmienky používania

Biopedia.sk je webstránka s edukatívnym charakterom, ktorá má za cieľ zhrnúť stredoškolské vedomosti z biológie a rozšíriť ich aj o niektoré vysokoškolské vedomosti (medicína, prírodné vedy).

Autorom a administrátorom webstránky je Mgr. Peter Pančík, PhD.

Autor webstránky nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť alebo kvalitu údajov a nezodpovedá za škody spôsobené ich používaním.

Používateľ môže kopírovať obsah a sťahovať obrázky označené licenciou Biopedia.sk z webstránky iba pre osobné použitie, inak (prezentácie, študentské práce, atď) je potrebné uviesť korektnú citáciu tejto webstránky tak, ako sa citujú použité internetové zdroje. V prípade, že je obrázok pod niektorou z licencií Creative Commons, riadi sa jeho použitie podmienkami uvedenej licencie.

Autor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webstránky bez predchádzajúceho upozornenia.

forward