Podmienky používania

  • Biopedia.sk je nekomerčná webstránka s edukatívnym charakterom.
  • Autorom a administrátorom webstránky je Mgr. Peter Pančík, PhD..
  • Autor webstránky nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť alebo kvalitu údajov a nezodpovedá za škody spôsobené ich používaním.
  • Používateľ môže kopírovať obsah a sťahovať obrázky z webstránky iba pre osobné použitie, inak je potrebné uviesť korektnú citáciu tejto webstránky (prezentácie, študentské práce, atď).
  • Autor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webstránky bez predchádzajúceho upozornenia.