Vitajte na Biopedii

Biológia je najkrajšia veda. Mojou snahou, ako verného fanúšika biológie, je priniesť vám užitočné zhrnutie stredoškolského účiva z biológie a zároveň obohatiť vaše vedomosti o podrobnejšie poznatky.

Stredné aj vysoké školy

Okrem základného stredoškolského učiva je súčasťou webu aj rozšírený prehľad genetiky a molekulárnej biológie, ktoré využijú aj vysokoškoláci študujúci prírodné vedy alebo medicínu.

Viac info

Lepšie vyhľadávanie

Prehľadnejšia štruktúra nového webu vám umožní nájsť informácie rýchlejšie a intuitívnejšie. Na vyhľadávanie môžete použiť aj vyhľadávacie políčko v hlavičke stránky.

Voľne dostupný test

Môžete si overiť svoje vedomosti z biológie v MegaTeste, ktorý je súčasťou tohto webu a je úplne zadarmo. Ak sa zaregistrujete, výsledky vašich testov sa ukladajú, takže sa k nim môžete kedykoľvek vrátiť.

Viac info

Prehľadný obsah

Pre zjednodušenie je celý obsah webu rozdelený do deviatich výstižne pomenovaných kapitol.

 • Biológia ako veda

  Popíšeme si najdôležitejšie míľniky v oblasti biológie a metódy biologického výskumu. Naučíme sa rozdiel medzi vedeckou hypotézou a teóriou a dozvieme sa, čo sú modelové organizmy.

 • Biológia bunky

  Nazrieme do histórie formulovania bunkovej teórie a zistíme, z akých chemických látok a štruktúr je zložená prokaryotická a eukaryotická bunka. Popíšeme si štruktúru a funkciu bunkových organel. Zistíme, ako prebieha delenie bunky a mnoho ďalšieho.

 • Molekulárna biológia

  Preskúmame podstatu biologických javov na molekulárnej úrovni (replikácia, transkripcia, translácia). Popíšeme si niektoré techniky práce s nukleovými kyselinami (PCR, hybridizácia, izolácia, elektroforéza) a bielkovinami (izolácia, chromatografia, elektroforéza).

 • Evolúcia

  Dozvieme kto to bol ten pán Darwin a čo vymyslel, zistíme ako na Zemi vznikol život a ako sa vyvíjala biosféra.

 • Systém živej prírody

  Dozvieme sa stručnú históriu Zeme so zameraním sa na vývoj zemskej kôry, biosféry - od prekambria po štvrtohory - a budeme pátrať po pôvode života na Zemi. Naučíme sa princípy darwinizmu, poodhalíme dôkazy evolúcie a následne tieto poznatky využijeme k zatriedeniu organizmov - vírusov, baktérií, húb, rastlín a živočíchov - do systému živej prírody.

 • Genetika

  Definujeme si genetiku ako vednú disciplínu a naučíme sa narábať so základnými genetickými pojmami. Popíšeme si Mendelove zákony dedičnosti a Hardyho-Weinbergov zákon a spravíme zopár príkladov. Naučíme sa, ako vznikajú mutácie DNA. Popíšeme si špecifiká genetiky baktérií, rastlín a ľudí.

 • Biológia človeka

  Spoznáme históriu ľudského rodu a dozvieme sa čosi o vývine človeka z oplodneného vajíčka až po narodenie. Rozoberieme si ľudskú anatómiu a funkciu jednotlivých orgánových sústav.

 • Ekológia

  Poukážeme na zásadný rozdiel medzi ekológiou a environmentalistikou - t.j. vedou o životnom prostredí. Popíšeme si základné abiotické a biotické faktory prostredia. Zistíme, čo je ekosystém, bióm a biosféra. Načrtneme základné problémy životného prostredia.

 • Biomolekuly

  Definujeme si biologické makromolekuly z hľadiska štruktúry a funkcie v živých sústavách. Inými slovami, pozrieme sa na nukleové kyseliny, bielkoviny, tuky a cukry nielen z hľadiska biologického ale aj chemického.

MegaTest

MegaTest je online test z biológie, ktorý je vám k dispozícii úplne zadarmo.

Vyskúšajte si MegaTest. Po zohľadnení vašich pripomienok je stále kvalitnejší a objektívnejší.

Chcem sa otestovať

Sieň slávy

Ako registrovaní používatelia máte možnosť bojovať o TOP 10 umiestnenie vo výsledkoch MegaTestu. :-)

  Používateľské meno Počet testov Skóre Správne Nesprávne
Výhody pre registrovaných

Registráciou na Biopedii získate niekoľko zaujímavých výhod:

 • články sa zobrazujú bez reklamy
 • na konci každého článku si môžete zopakovať svoje vedomosti odpovedaním na jednoduché testovacie otázky (pripravuje sa...)
 • môžete vidieť riešenia príkladov z genetiky (pripravuje sa...)
 • podrobné výsledky vašich testov z biológie, a.k.a. MegaTestu, sa archivujú a sú dostupné v prehľadnej tabuľke (len vám a nikomu inému)
 • v rámci MegaTestu máte možnosť vypýtať si žolíka, ktorý vám prezradí počet správnych odpovedí (pripravuje sa...)

Neváhajte a registrujte sa hneď teraz.

foto Peter Pančík

“Po maturite na osemročnom gymnáziu v Rimavskej Sobote som vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V rámci bakalárskej aj diplomovaj práce som sa venoval rastlinnej genetike. Doktorandské štúdium som absolvoval na Virologickom ústave SAV v Bratislave...” Čítať viac na blog SME.sk

Peter Pančík, Mgr.PhD.