Vitajte na Biopedii

Biológia je najkrajšia veda. Mojou snahou, ako verného fanúšika biológie, je priniesť ti užitočné zhrnutie stredoškolského účiva z biológie a zároveň obohatiť tvoje vedomosti o podrobnejšie poznatky.

Populárne kategórie

Pre zjednodušenie je celý obsah učiva rozdelený do kapitol.

table_chart
Systém živej prírody

Dozvieme sa stručnú históriu Zeme so zameraním sa na vývoj zemskej kôry, biosféry - od prekambria po súčasnosť. Naučíme sa princípy darwinizmu, poodhalíme dôkazy evolúcie a následne tieto poznatky využijeme k zatriedeniu organizmov.

local_florist
Rastliny

Spoločným znakom rastlín je fotoautotrofný spôsob výživy. Produkujú kyslík, bez ktorého by nemohol vzniknúť život na Zemi vo forme, ako ho poznáme. Huby, napriek historickej tradícii, sa už za rastliny nepovažujú.

group_work
Bunka

Nazrieme do histórie formulovania bunkovej teórie a zistíme, čo živú bunku odlišuje od neživej prírody. Popíšeme si význam bunkových organel, spoznáme bunkový cyklus a mnoho ďalšieho.

emoji_people
Človek

Spoznáme históriu ľudského rodu a dozvieme sa čosi o vývine človeka z oplodneného vajíčka až po narodenie. Rozoberieme si ľudskú anatómiu a funkciu jednotlivých orgánových sústav.

device_hub
Genetika

Naučíme sa narábať so základnými genetickými pojmami. Vysvetlíme si Mendelove zákony dedičnosti a Hardyho-Weinbergov zákon na príkladoch. Spoznáme príčiny genetických ochorení.

colorize
Molekulárna biológia

Preskúmame podstatu biologických javov na molekulárnej úrovni (replikácia, transkripcia, translácia). Popíšeme si niektoré techniky práce s nukleovými kyselinami a bielkovinami.

Najnovšie články

O pôvode nového koronavírusu (SARS-CoV-2)

SARS-CoV-2 je nový koronavírus, pôvodne identifikovaný v ľudskej populácii čínskeho mesta Wuhan u ktorej sa prejavili symptómy závažného respiračného ochorenia - COVID-19. Odtiaľ sa ochorenie rozšíril...

CRISPR-Cas9

CRISPR-Cas je primitívny imunitný systém prokaryotov. V génovom inžinierstve možno využiť schopnosť Cas proteínu tvoriť dvojvláknové zlomy v DNA a následne vytvoriť indel a tým cieľovú oblasť - gén -...

Molekulárna regulácia životného cyklu bakteriofága λ

Bakteriofág lambda je krásnym príkladom „molekulárnych prepínačov“. Na základe pochopenia molekulárnej regulácie jeho životného cyklu bolo možné pochopiť, ako fungujú rôzne komplexné regulačné mechani...

Rastlinné pletivá

Telo rastlín je tvorené z veľkého množstva buniek upravených pre určité životné funkcie. Nižšie rastliny majú telo tvorené z buniek, ktoré nie sú diferencované a vykonávajú všetky životné funkcie. U v...

MegaTest

Vyskúšaj si MegaTest. Po zohľadnení vašich pripomienok je stále kvalitnejší a objektívnejší.

Kontakt

Peter Pančík

Po maturite na osemročnom gymnáziu v Rimavskej Sobote som vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V rámci bakalárskej aj diplomovaj práce som sa venoval rastlinnej genetike. Doktorandské štúdium som absolvoval na Virologickom ústave SAV v Bratislave... čítaj ďalej na blog SME.sk

Mgr. Peter Pančík, PhD.