Zásady spracúvania osobných údajov

Biopedia.sk (ďalej "web", "portál") dbá o ochranu vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") a v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018.

Prevádzkovateľ portálu a spracovávateľ osobných údajov je Mgr. Peter Pančík, PhD. (FO nepodnikateľ), kontaktný e-mail: peter.pancik85@gmail.com.

Účel spracovávania osobných údajov

Registrácia a používanie vášho konta

 • Účelom spracovania používateľského mena a e-mailu je vytvorenie používateľského konta (ďalej "konto") na portáli. Pomocou e-mailovej adresy a hesla sa prihlásite do svojho konta.
 • Po prihlásení, ak si budete robiť test (MegaTest), sa vaše výsledky budú uchovávať vo vašom konte, pričom máte k nim stály prístup.
 • Zároveň, ak budete v testoch úspešný, sa vaše používateľské meno môže zobraziť v tabuľke Sieň slávy spolu so skóre, počtom vykonaných testov a počtom dobrých a počtom zlých odpovedí.
 • E-mail zadaný pri registrácii môže slúžiť aj pre komunikáciu prevádzkovateľa s používateľom v prípade oznámenia dôležitých noviniek a upozornení ohľadom portálu a prípadných únikov osobných údajov.
 • E-mail v žiadnom prípade nebude použitý na zasielanie newslettrov, a ani vaše používateľské meno a úplné výsledky MegaTestu, nebudú poskytnuté tretej strane.

Kontaktný formulár, Opýtaj sa biológa a Reklamácia otázky megatestu

 • E-mail je spracovaný len za účelom spätného kontaktovania vašej osoby, príp. oznámenia odpovede prostredníctvom e-mailu.

Cookies

Mnohé z používaných cookies sú technické informácie, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti a správneho fungovania webu. Okrem toho používam Google Analytics na bežné meranie návštevnosti webových stránok a z toho vyplývajúce získavanie základných štatistických meraní, ktoré tento nástroj ponúka, aby som vedel ďalej rozvíjať obsah webu podľa toho, čo väčšinu z vás zaujíma najviac. Údaje z týchto cookies získava priamo ich prevádzkovateľ a portál k ním nemá prístup. Bližšie o súboroch cookies viď nižšie v texte.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše konto a s tým spojené prihlasovacie údaje (e-mail, používateľské meno zadané pri registrácii) uchovávam po celú dobu existencie tohto portálu.

Doba uchovávania cookies je rôzna v závislosti od zdroja - presný prehľad o expirácii jednotivých cookies aj s možnosťou ich okamžitého odobratia nájdete vo vašom webovom prehliadači. Bližšie o súboroch cookies viď nižšie v texte.

Zabezpečenie osobných údajov

Technické zabezpečenie webu spĺňa vysoké nároky na ochranu osobných údajov. Zároveň používam protokol https:// na šifrovanie komunikácie medzi vami a serverom. Vaše heslo je uložené v zašifrovanej forme a nie je možné ho spätne dešifrovať.

Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

Údaje od tretích strán (Google) získané prostredníctvom ich cookies umiestnených na našom portáli, ako napríklad Pseudonymizované údaje obsahujúce štatistiky o návštevníkoch stránky a ich preferenciách vyplývajúcich z nimi navštevovaných stránok (tracker), nimi používaných zariadeniach alebo prehliadačoch a pravdepodobnej polohe.

Vaše práva

Podľa GDPR máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť
 • požadovať odo mňa aké Vaše osobné údaje spracúvam
 • vyžiadať si prístup k Vašim spracovaným osobným údajom a požadovať ich kópiu
 • nechať Vaše spracované údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať odo mňa vymazanie Vašich osobných údajov - zmazať svoj účet aj so všetkými osobnými údajmi môžete po prihlásení aj z tejto stránky
 • na účinnú súdnu ochranu, ak boli Vaše práva podľa GDPR, porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením.
 • v prípade pochybností o dodržiavanie týchto povinností súvisicich so spracovaním Vašich osobných údajov sa obrátiť na Odberateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

V bodoch, kedy je potrebné sa na mňa obrátiť, kontaktujte ma na e-maile peter.pancik85@gmail.com. Odpoviem do 72 hodín. V prípade vyžiadania prístupu ku všetkým osobným údajom, resp. vyžiadania si ich kópie, si vyhradzujem právo na odpoveď do 30 dní.

Informácie o cookies

 • Súbory cookie
  S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 • Čo sú súbory cookie?
  Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 • Ako používame súbory cookie?
  Táto webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky.

 • Ako kontrolovať súbory cookie
  Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 • Ako odmietnuť používanie súborov cookie
  Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Dátum aktualizácie: 4.8.2023

forward