Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním tejto webstránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.   Súhlasím   Informácie o cookies
Biopedia logo

Výzva

Vážení súbojovníci s neznalosťou národa,

v záujme udržania existencie tohto webu Vám ponúkam možnosť aktívne sa zúčastňovať na tvorbe jeho obsahu. Vzhľadom na neustále plynúci kolobeh života a meniace sa priority mi čoraz menej času ostáva na sledovanie nových vedeckých trendov. Bola by škoda, keby kvôli malým nepresnostiam bol postupne tento web odsúdený na zánik. Staňte sa aj Vy prispievateľom Biopedie a pomôžete tým nielen tomuto webu, ale v prvom rade ľuďom, ktorí ho navštívia (mnohí aj pravidelne). :-)

Mgr. Peter Pančík, PhD.

NOVINKA!

K tomu, aby ste sa stali prispievateľom Biopedie, postačuje, ak si založíte účet a automaticky máte možnosť editovať a vkladať nové články. Ak už máte účet vytvorený, prihláste sa. Čekuj aj ďalšie výhody pre registrovaných. :-D

Vitajte na Biopedii!

Web je cielený hlavne pre potreby stredoškolákov, ale aj vysokoškoláci si tu nájdu svoje. Sú tu rozšírené texty o genetike a molekulárnej biológii, v ktorých som akosi viac doma ako v ostatných odboroch. Dostanete sa tam cez hlavné menu "Kapitoly".

zobraz staršie novinky

Biológia ako veda

Popíšeme si najdôležitejšie míľniky v oblasti bunkovej biológie, evolučných teórií, mikrobiológie, etológie, genetiky a molekulárnej biológie. Dozvieme sa, aké biologické vedy poznáme a ako sa rozdeľujú. Aký je rozdiel medzi vedeckou hypotézou a teóriou a čo sú modelové organizmy.

Biologická evolúcia

Dozvieme sa stručnú históriu Zeme so zameraním sa na vývoj zemskej kôry a biosféry - od prekambria po štvrtohory. Definujeme si život, jeho vlastnosti a teórie, ktoré vysvetľujú pôvod života na Zemi. Naučíme sa princípy darwinizmu a poodhalíme dôkazy evolúcie.

Systém živej prírody

Vysvetlíme si základné termíny, s ktorými operuje systematická biológia (fylogenéza, taxonómia, binomická nomenklatúra). Pozrieme si, ako sa taxonomické systémy menili od 18. storočia po súčasnosť a načrieme do základného systematického rozdelenia rastlín, húb a živočíchov.

Biológia vírusov a prokaryot

Definujeme si rozdiel medzi nebunkovými a prvobunkovými organizmami. Čo sú vírusy, z čoho sú zložené a aké ochorenia spôsobujú. Popíšeme si stavbu bakteriálnej bunky a spoznáme choroboplodné a užitočné baktérie. Naučíme sa, čo sú sinice, prvozelené riasy a archeóny.

Biológia rastlín

Popíšeme si všetky významné skupiny rastlín počnúc od rias končiac kvitnúcimi rastlinami. Popíšeme si stavbu rastlinného organizmu na úrovni pletív a jednotlivých orgánov. Dozvieme sa, ako prebieha fotosyntéza, ako rastliny dýchajú, rozmnožujú sa a mnoho ďalšieho.

Biológia húb

Čo majú huby spoločné a čo ich odlišuje od rastlín a živočíchov. Spoznáme zástupcov tzv. nižších a vyšších húb, so zreteľom na huby rastúce na území Slovenska. Popíšeme si dvojtvárne organizmy - lišajníky.

Biológia živočíchov

Naučíme sa základné charakteristiky a spoznáme zástupcov hlavných skupín bezstavovcov a stavovcov. Popíšeme si vývoj všetkých orgánových sústav skrz celou živočíšnou ríšou. Zistíme, čím sa zaoberá vedný odbor etológia.

Bunková biológia

Nazrieme do histórie formulovania bunkovej teórie a zistíme, z akých chemických látok a štruktúr je zložená prokaryotická a eukaryotická bunka. Popíšeme si štruktúru a funkciu bunkových organel. Zistíme, ako prebieha delenie bunky a mnoho ďalšieho.

Biológia človeka

Spoznáme históriu ľudského rodu a dozvieme sa čosi o vývine človeka z oplodneného vajíčka až po narodenie. Rozoberieme si ľudskú anatómiu a funkciu jednotlivých orgánových sústav.

Genetika

Definujeme si genetiku ako vednú disciplínu a naučíme sa narábať so základnými genetickými pojmami. Popíšeme si Mendelove zákony dedičnosti a Hardyho-Weinbergov zákon a spravíme zopár príkladov. Naučíme sa, ako vznikajú mutácie DNA. Popíšeme si špecifiká genetiky baktérií, rastlín a ľudí.

Molekulárna biológia

Preskúmame podstatu biologických javov na molekulárnej úrovni (replikácia, transkripcia, translácia). Popíšeme si niektoré techniky práce s nukleovými kyselinami (PCR, hybridizácia, izolácia, elektroforéza) a bielkovinami (izolácia, chromatografia, elektroforéza).

Ekológia

Poukážeme na zásadný rozdiel medzi ekológiou a environmentalistikou - t.j. vedou o životnom prostredí. Popíšeme si základné abiotické a biotické faktory prostredia. Zistíme, čo je ekosystém, bióm a biosféra. Načrtneme základné problémy životného prostredia.

Biochemický kútik

Definujeme si biologické makromolekuly z hľadiska štruktúry a funkcie v živých sústavách. Inými slovami, pozrieme sa na nukleové kyseliny, bielkoviny, tuky a cukry nielen z hľadiska biologického ale aj chemického.

Škola hrou.
J.A. Komenský

Vyskúšajte si MegaTest. Je to online test, kde sa môžete otestovať z rôznych oblastí biológie. Po zohľadnení vašich pripomienok je stále kvalitnejší a objektívnejší, ale aj naďalej môžete využiť funkciu Lampárne a vyjadriť sa k jeho otázkam a vyhodnoteniu.


Chcem sa oMegaTestovať :-)skóre čas
1 9 10 04.12.2016 19:59:20
15 15 50 04.12.2016 19:44:37
12 18 40 04.12.2016 19:17:19
5 5 50 04.12.2016 19:06:45
8 2 80 04.12.2016 18:14:16

Chcem sa oMegaTestovať :-)

Umiestnenie Používateľ Dobré odpovede Zlé odpovede Počet testov Skóre
1 Petra D.Prihláste saPrihláste saPrihláste saPrihláste sa
2 TiborPrihláste saPrihláste saPrihláste saPrihláste sa
3 KristínaPrihláste saPrihláste saPrihláste saPrihláste sa
4LuciaPrihláste saPrihláste saPrihláste saPrihláste sa
5VeronikaPrihláste saPrihláste saPrihláste saPrihláste sa
6Jakub KandraPrihláste saPrihláste saPrihláste saPrihláste sa
7KamilkaPrihláste saPrihláste saPrihláste saPrihláste sa
8Eduard VojtaššákPrihláste saPrihláste saPrihláste saPrihláste sa
9MechanickyPrihláste saPrihláste saPrihláste saPrihláste sa
10ErikPrihláste saPrihláste saPrihláste saPrihláste sa

Chcem sa oMegaTestovať :-)

Prírodovedecká fakulta UK v BA

Študujte na najstaršej, najväčšej a najkomplexnejšej fakulte prírodovedného zamerania na Slovensku :-)


[PLAGÁT]


EduCafe

EduCafe

Chcete si vychutnať kávičku, stretnúť sa so svojimi priateľmi a popri tom sa niečo užitočné dozvedieť? Navštívte EduCafe na Robotníckej ulici 5 v Bratislave.