Patogénne baktérie

Enterobaktérie

Táto skupina organizmov spôsobuje primárne infekcie ľudského gastrointestinálneho traktu (GIT). Patogénne kmene Escherichia coli sa dávajú do súvislosti s detskými hnačkami. Zástupcovia rodu Shigella sú pôvodcami bakteriálnej dyzentérie alebo šigelózy, ktoré sa prejavujú krvavou stolicou a bolesťami GIT. Helicobacter pylori bol v ostatných rokoch identifikovaný ako pôvodca žalúdkových a dvanástnikových vredov.

Pôvodcom salmonelózy sú baktérie rodu Salmonella (Salmonella enterica), ktoré spôsobujú gastroenteritídu (zápal GIT), zvracanie; stolica nie je krvavá. Salmonelóza vzniká najčastejšie z infikovaných vajec. Druh Salmonella typhi je pôvodcom závažného systémového ochorenia - týfusu, ktoré akútne postihuje GIT. V stredoveku u nás a dnes v rozvojových krajinách je príčinou mnohých epidémií. Rezervoárom je najčastejšie znečistená pitná voda alebo kontaminované jedlo.

Pôvodcom moru je Yersinia pestis. V stredoveku bolo toto ochorenie známe ako "čierna smrť". Prenášačom moru sú blchy malých hlodavcov a samotné hlodavce. Prvotným prejavom moru je opuch miazgových uzlín, ktorých krvácanie má za následok čierne fľaky (táto forma sa nazýva bubonický mor - bubo = zápal miazgových uzlín). Neskôr ochorenie vedie k zápalu pľúc (pneumónii), chorý vykašliava patogéna a človek v blízkosti sa môže nakaziť pľúcnym morom, ktorý je ťažšie zvládnuteľný a má 100% úmrtnosť. V súčasnosti sa mor vyskytuje len veľmi sporadicky a je relatívne dobre zvládnuteľný antibiotikami.

Vibrio cholerae je gram-negatívny mikrób s jednobičíkatými mierne oválnymi bunkami. Je pôvodcom cholery. Do organizmu sa dostane najčastejšie kontaminovanou vodou. Má nízke nároky na výživu. Cholera toxín spôsobuje vylučovanie iónov a vody z buniek čreva do tráviaceho traktu, čoho následkom sú hnačky a dehydratácia organizmu, ktorá môže skončiť aj smrťou.

Streptokoky

Streptokoky sú fakultatívne anaeróbne, gram-pozitívne mikróby, ktoré majú bunky usporiadané do retiazok. Streptococcus pneumoniae je hlavným pôvodcom zápalu pľúc. Streptococcus pyogenes spôsobuje hnisané zápaly hltanu. Ďalším významným zástupcom je Streptococcus faecalis, ktorý sa nachádza v tráviacom trakte a môže spôsobiť septikémiu ("otravu krvi" z premnoženia baktérií).

Stafylokoky

Stafylokoky tvoria zhluky buniek. Sú to gram-pozitívne mikroorganizmy, súčasť normálnej flóry kože a nosa. Patogénne formy sú napr. Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok), ktorý vyvoláva nozokomiálne infekcie spôsobujúce pneumóniu s ďalšími komplikáciami. Podobne sa v nemocniciach vyskytujú aj nákazy súvisiace s druhom Staphylococcus epidermidis, ktorý sa nachádza na koži ale po neopatrnom chirurgickom zákroku môže spôsobiť problémy.

Spirochéty

Spirochéty sú gram-negatívne baktérie zvláštneho tvaru: sú dlhé, zatočené do špirály a pohyblivé. Treponema pallidum je pôvodcom celosvetovo známej pohlavne prenosnej choroby - syfilisu (lues). Spomedzi pohlavných chorôb je syfilis na treťom mieste vo výskyte. Je to chronické, pomaly prebiehajúce ochorenie prvotne postihujúce pohlavné orgány tvorbou vredov. V neskoršom štádiu, ak je neliečený, nastupujú chrípke podobné príznaky so sekundárnymi léziami na rôznych miestach tela. V poslednej fáze postihuje centrálny nervový systém.

Mikrób Borrelia burgdorferi je pôvodcom lymskej boreliózy prenášanej kliešťami. Ochorenie sa prejavuje veľkým sčervenaním miesta po prisatom kliešťovi, ktoré značí primárne miesto rozmnoženia mikroorganizmu. Ak sa choroba nelieči antibiotikami, dochádza k neurologickým symptómom sprevádzaným bolesťami kĺbov.

Leptospiróza je ochorenie, ktorého pôvodcom sú spirochéty rodu Leptospira. Na človeka sa prenáša močom infikovaných zvierat (najmä hlodavcov) a poškodzuje obličky, mozog a oči.

Neisseria spp.

Rod Neisseria pozostáva z gram-negatívnych diplokokov. Neisseria gonorrhoeae ("gonokok(us)") je pôvodcom druhej najčastejšie sa vyskytujúcej pohlavne prenosnej choroby - kvapavky (gonorea). Pôvodcovia osídľujú sliznice, hlavne urogenitálneho traktu a u novorodencov infikovaných matiek aj spojivku oka (pri pôrode). U dospelých spôsobuje gonorea hlavne ťažkosti na pohlavných orgánoch. Neliečená kvapavka vedie k artritíde, dermatitíde a u žien môže spôsobiť neplodnosť.

Neisseria meningitidis ("meningokok(us)") spôsobuje sporadicky sa vyskytujúce meningitídy - zápal mozgových blán - hlavne u malých detí. Najskôr infekcia zasahuje horný dýchací trakt, odkiaľ sa krvou dostane do mozgu. V tomto prípade je nutná rýchla diagnostika a liečba antibiotikami.

Obligatórne anaeróby

Tieto mikróby nie sú schopné prežiť v prítomnosti veľkého oxidačno-redukčného potenciálu. Striktné anaeróby sa nemôžu rozmnožovať v zdravých ľudských tkanivách pre ich obsah kyslíka. Vhodné podmienky sa môžu vytvoriť v poškodených tkanivách bez prílišného krvného zásobenia a za spoluinfekcie fakultatívnymi anaeróbmi, ktoré kyslík odčerpávajú pre seba. V mnohých prípadoch sa jedná o infekcie z premnoženej normálnej flóry.

Rod Clostridium predstavujú gram-pozitívne paličky tvoriace spóry. Možno ich nájsť v pôde ale tiež v GIT živočíchov a človeka. Kontaminácia rán druhom Clostridium tetani môže za vhodných podmienok viesť k ochoreniu tetanu, ktoré u starších ľudí môže skončiť smrťou. Očkovanie proti tetanu výrazne znížilo jeho výskyt na Slovensku. Toxín produkovaný baktériami pôsobí na nervový systém a jeho výsledkom je svalová paralýza a kŕče, čo vedie k poruchám žuvania, prehĺtania, reči apod. Pacient zomiera na vyčerpanie.

Clostridium perfringens spôsobuje plynovú gangrénu majúcu názov od fermentačných produktov, ktoré mikroorganizmy tvoria v rane. Okrem toho produkujú enzýmy degradujúce tkanivo, hlavne svaly, následkom čoho vzniká nekróza. Niektoré kmene produkujú enterotoxín poškodzujúci GIT.

Clostridium botulinum je producentom botulotoxínu. Tento toxín sa viaže na periférne nervy a spôsobuje paralýzu vedúcu k zlyhaniu srdca a dýchania. Mikroorganizmus sa zle množí v prítomnosti normálnej črevnej flóry. Botulizmom trpia najčastejšie deti, ktoré majú črevnú flóru spočiatku slabšie vyvinutú. Ostatné prípady botulizmu pripadajú na kontaminované jedlo botulotoxínom.

Pseudomonády

Pseudomonády sú aeróbne, gram-negatívne paličky s polárnym bičíkom. Nachádzajú sa vo vode, v pôde aj vo vzduchu. Najviac ľudských infekcií spôsobuje Pseudomonas aeruginosa. Nozokomiálne infekcie spôsobujú pneumóniu rezistentnú na väčšinu antibiotík. Pseudomonas môže infikovať aj kožu pri kúpaní sa v znečistenej vode a spôsobuje svrbiace vyrážky.

Mycobacterium spp.

Tento mikroorganizmus si stále každoročne vyžiada vo svete 3 milióny ľudských životov. Jedná sa o pôvodcu tuberkulózy. Rod Mycobacterium patrí medzi obligátne aeróby. Tuberkulóza primárne infikuje pľúca, viaže sa a distribuuje do ostatných tkanív pomocou makrofágov, v ktorých žije intracelulárne a inhibuje ich lyzozómový systém.

Tuberkulóza je chronická infekčná choroba. Krátko po infekcii vzniká primárna tuberkulóza, ktorá je charakteristická izolovaným zápalovým ložiskom väčšinou v pľúcach, ktoré sa následne opúzdri. Tuberkulóza sa stáva nákazlivou, keď zápalové ložisko praskne a pôvodcovia sa dostanú von. Vtedy sa hovorí o otvorenej tuberkulóze, ktorá sa musí nahlásiť zdravotnému úradu a ktorá si vyžaduje izoláciu postihnutého. Diagnóza sa stanovuje pomocou röntgenovania pľúc a pomocou často obtiažneho dôkazu pôvodcov ochorenia. Liečba trvá viac ako 9 mesiacov.

Mycobacterium leprae je pôvodcom lepry rozšírenej hlavne v rozvojových krajinách. Mikroorganizmus infikuje kožu, kosti a nervy. Následkom toho vznikajú vredy a tkanivo je náchylné na mechanické poškodenie.

Corynebacterium diphteriae

Tento gram-pozitívny, pleomorfný (mnohotvárny) mikroorganizmus rastie najlepšie v striktne aeróbnych podmienkach. Kolonizuje horný dýchací trakt a je pôvodcom záškrtu (diftérie). Záškrt spôsobuje toxín, ktorého gén pre syntézu nenesie mikrób ale bakteriofág, ktorý mikróba napáda. Bunka bez fága nie je schopná spôsobiť ochorenie. Očkovaním je toto ochorenie na Slovensku výrazne redukované.

Zoonózy

Tento termín označuje ochorenia zvierat, ktoré sú prenosné aj na človeka priamym alebo nepriamym kontaktom s infikovaným živočíchom.

Antrax je primárne ochorenie bylinožravých živočíchov (ovce, hovädzí dobytok). Je spôsobené gram-pozitívnou, aeróbnou, sporulujúcou paličkou Bacillus anthracis. Ľudia sa môžu nakaziť kontaktom s nakazeným zvieraťom alebo inhaláciou spór či požitím mäsa z chorého zvieraťa. Podľa toho rozlišujeme kožný, pľúcny alebo gastrointestinálny antrax. Zo všetkých prípadov antraxu u ľudí tvorí 95% práve kožný antrax. Prejavuje sa po niekoľkých dňoch vyrážkou v mieste vstupu spór a rozmnoženia patogéna. Vyrážka sa neskôr zmení na čierny pľuzgier. Pľúcna forma antraxu sa potenciálne môže použiť ako biologická zbraň. Rýchle šírenie choroby spojené s nekrózou tkaniva vedie k smrti do 24 hodín.

Bordetella pertussis

Bordetella pertussis je veľmi malý, striktne aeróbny, gram-negatívny, nepohyblivý kokobacil (krátka palička). Osídľuje prieduškový epitel a vyvoláva ochorenie čierny kašeľ. Začiatok ochorenia pripomína klasickú nádchu, ku ktorej sa neskoršie pridružuje typický pískavý neutíchajúci kašeľ a u pacienta sa dostavuje namáhavé, prerývané dýchanie. Z dlhotrvajúceho kašľa rezultuje zvracanie, príp. hypoxia vedúca až ku kóme. Sekundárnymi komplikáciami sú pneumónia, zápal stredného ucha, zápal mozgu a mozgových blán. Takisto je toto ochorenie na Slovensku pod kontrolou v dôsledku očkovania.

Chlamýdie

Do tohto rodu patrí viacero druhov zameriavajúcich sa na urogenitálny a dýchací trakt. Chlamydia trachomatis je najčastejším pohlavne prenosným ochorením. U 80% žien a 75% mužov prebieha ochorenie bez príznakov. Symptómy zahŕňajú rôzne zápaly vonkajších a vnútorných pohlavných orgánov. Ochorenie môže prejsť do chronického štádia a v niektorých prípadoch môže spôsobiť ženskú neplodnosť. Okrem urogenitálneho traktu napáda mikrób oko a očnú spojivku a pri chronickej alebo opakovanej infekcii môže spôsobiť slepotu. Niektoré formy môžu spôsobiť pneumóniu.

Chlamydia pneumoniae spôsobuje netypický zápal pľúc, faryngitídu a bronchitídu.

Rickettsia prowazekii

Tento patogén je pôvodcom škvrnitého týfusu. Na ľudí a medzi nimi ho prenášajú vši. Ochorenie sa vyskytuje sporadicky a rezervoárom sú divo žijúce hlodavce a ich parazity. Choroba sa prejavuje náhlou horúčkou, zimnicou, bolesťami svalov a ciev, často sa vyskytuje aj svrbenie kože. Komplikácie zahŕňajú myokarditídu, stupor (ťažké bezvedomie) a delírium.