Pohlavné choroby

V súvislosti s rozmnožovacími sústavami treba upozorniť na niektoré prenosné pohlavné choroby. Celosvetovým problémom sa v ostatných rokoch stal syndróm získanej imunodeficiencie označovaný podľa anglického názvu skratkou AIDS. Je to vírusové ochorenie založené na úplnom zlyhaní obranyschopnosti organizmu následkom napadnutia buniek sprostredkujúcich imunitu - lymfocytov - vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti - HIV.

Je potrebné rozlišovať medzi pojmami HIV a AIDS. HIV je vírus, konkrétne vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (Human Immunodeficiency Virus), ktorý spôsobuje ochorenie AIDS - syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (acquired immunodeficiency syndrome). Takže slovné spojenia ako "vírus AIDS" alebo "choroba HIV" sú nesprávne! Diskutabilné je aj "šírenie AIDS", pretože nešíri sa syndróm imunitnej nedostatočnosti ako taký, ale vírus, ktorý ho spôsobuje... ale toto spojenie je relatívne bežné.

Samotný vírus HIV môže vyvolať príznaky podobné chrípke, ktoré sú nasledované relatívne dlhým bezpríznakovým obdobím, počas ktorého je postupne likvidovaná populácia lymfocytov. V období zjavného ochorenia vznikajú zápaly a komplikácie spôsobené parazitmi, plesňami, kvasinkami, ktoré sú za normálnych okolností pod kontrolou imunitného systému. Najčastejšie bývajú postihnuté sliznice, pľúca a CNS. Častou komplikáciou je zhubné nádorové bujnenie v dôsledku nízkeho počtu cytotoxických T-lymfocytov.

So vznikom AIDS je spojená aj reaktivácia niektorých latentných vírusových infekcií, ktorými sa človek nakazil v mladom veku a ktoré v jeho tele ostávajú doživotne (napr. herpetické vírusy - cytomegalovírus, vírus infekčnej mononukleózy, vírus ovčích kiahní). Typickým príznakom AIDS sú tmavé škvrny na koži - sarkómy - spôsobené reaktiváciou alebo infekciou herpetickým vírusom Kapošiho sarkómu.

HIV sa prenáša krvou a niektorými telovými sekrétmi. K nakazeniu stačia aj drobné odreniny, ale v skutočnosti vírus HIV nie je zďaleka taký infekčný ako niektoré iné vírusové ochorenia (nádcha, chrípka, ovčie kiahne a pod.). Rizikovými skupinami sú toxikomani, osoby liečené častými krvnými transfúziami a homosexuáli. Aj pohlavný styk muža a ženy môže byť zdrojom nákazy. Možnosť šírenia nákazy AIDS ovplyvňuje migrácia obyvateľstva, turistika, náhodné známosti a pod. Liečba AIDS ako takého je komplikovaná práve v dôsledku zníženej imunity a výskytu pridružených chorôb, z ktorých sú fatálne zápal pľúc a nádory. V bezpríznakovom období sa prepuknutie AIDS odďaluje antiretrovirotikami, čo sú lieky inhibujúce rozmnožovanie vírusu v organizme, ktoré ho však nevedia úplne z tela odstrániť.

Experimentálne bolo umožnené úplne odstrániť vírus HIV z organizmu v skorom štádiu po infekcii, kedy vírus ostáva len v určitom type bielych krviniek. V týchto bunkách bolo možné vírus kompletne "zakonzervovať" pomocou špeciálnych liekov až po dobu, kým sa tieto bunky prirodzene po niekoľkých dňoch z tela neodstránili. V žiadnom prípade to však nemôže byť brané ako prevencia pred nákazou (niečo ako "tabletka po"), pretože sa jedná o výrazný zásah do fungovania organizmu.

Medzi dávno známe pohlavné choroby patrí závažné chronické infekčné ochorenie syfilis (lues). Jeho bakteriálnym pôvodcom je mikroorganizmus Treponema pallidum. Ďalším ochorením je kvapavka (gonorrhea) spôsobená baktériami typu kokov. Obidve choroby sa prenášajú pohlavným stykom. Prevenciou je dôsledná hygiena a vyhýbanie sa pochybným známostiam a promiskuite.

Ďalšie články

Zmyslové orgány

Informácie o zmenách prostredia sa zachytávajú receptormi so špeciálnymi bunkami s veľkou dráždivosťou. U človeka rozlišujeme niekoľko základných zmyslov, ktorých vnímanie umožňujú zmyslové orgány. Sú...

Pohlavná sústava ženy

Reprodukčné orgány ženy zabezpečujú tvorbu pohlavných hormónov a vajíčok. Zároveň vytvárajú vhodné prostredie pre oplodnenie a celý vnútromaternicový vývin nového jedinca. Ovulácia, ktorá je súčasťou...

Pohlavná sústava muža

Funkciou reprodukčnej sústavy muža je zabezpečiť tvorbu mužských pohlavných hormónov, tvorbu spermií a umožniť oplodnenie t.j. realizáciu pohlavného spojenia. Podobne ako aj ženské pohlavné orgány tak...