Pohlavné choroby

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2016. Biopedia.sk: Pohlavné choroby. [cit. 2024-06-19]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/clovek/pohlavne-choroby>.

Pohlavné choroby sú infekčné choroby prenášané pohlavným stykom. Keďže nie všetky postihujú výlučne pohlavnú sústavu, správnejšie je hovoriť o pohlavne prenosných ochoreniach (angl. sexually transmitted diseased, STD). Rozsah ich príznakov je veľmi heterogénny: u niektorých ľudí vyvolávajú len slabé alebo žiadne príznaky, naopak niektoré patria k chorobám veľmi závažným. Klasické pohlavné choroby sa väčšinou ťažšie prejavujú v ženskej časti populácie, čo pramení zo špecifickej stavby ženských pohlavných orgánov.

Z hľadiska pôvodcov infekcií rozlišujeme:

  • bakteriálne infekcie
  • vírusové infekcie
  • mykotické infekcie
  • parazitárne infekcie

Bakteriálne STD link

Medzi bakteriálne infekcie patria klasické pohlavné choroby známe ľuďom od pradávna. V súčanosti je proti nim dostupná antibiotická liečba. Syfilis (lues) patrí medzi závažné chronické infekčné ochorenie. Jeho bakteriálnym pôvodcom je mikroorganizmus Treponema pallidum. Neliečený syfilis prechádza do chronického systémového ochorenia s postihnutím centrálnej nervovej sústavy.

Ďalším ochorením je kvapavka (gonorea) spôsobená diplokokom Neiserria gonorrhoeae. Prejavuje sa hnisavým zápalom močovej rúry, ale infekcia sa môže rozšíriť aj na krčok maternice a spôsobiť potrat plodu. Neliečená kvapavka môže spôsobovať zápaly kĺbov, endokarditídu alebo rôzne hnisavé infekcie panvového dna.

Pôvodcom chlamýdií sú zvláštne vnútrobunkové parazitické baktérie druhu Chlamydia trachomatis. U mužov sa prejavuje najčastejšie zápalom močovej rúry, u žien slabším výtokom z rodidiel alebo bolesťami v podbrušku. Komplikáciou je však ťažký zápal panvy postihujúci vnútorné pohlavné orgány (maternica, vajíčkovody, vaječníky), ktorý vyvoláva neplodnosť. Očná infekciami chlamýdiami môže spôsobiť slepotu.

Mykoplazmatické infekcie, ktorých pôvodcom sú baktérie rodu Mycoplasma, sú celosvetovo rozšírené až u 75% populácie. Niektoré z nich sa prejavujú svrbením a pálením v oblasti močovej rúry alebo belavým výtokom.

Vírusové STD link

Nepochybne najznámejším a najnebezpečnejším pohlavne prenosným ochorením je syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti – AIDS. Je to vírusové ochorenie spôsobené retrovírusom HIV. Prvotná infekcia sa prejavuje príznakmi podobnými chrípke, po ktorých nasleduje relatívne dlhé bezpríznakové obdobie, počas ktorého je postupne likvidovaná špecifická populácia cytotoxických T–lymfocytov. AIDS v podstate zahŕňa súbor následkov vyplývajúcich zo zníženej imunity, ako sú zápaly a komplikácie spôsobené parazitmi, plesňami, kvasinkami, ako aj rôzne nádorové ochorenia a reaktivácie latentných herpesvírusových infekcií. HIV sa okrem pohlavných sekrétov prenáša aj krvou, rizikovými skupinami sú preto aj toxikomani a osoby liečené častými krvnými transfúziami (hoci tu je nákaza kvôli prísnym opatreniam prakticky vylúčená).

Pôvodcom infekčného zápalu pečene je vírus hepatitídy typu B (HBV). Taktiež patrí medzi veľmi závažné ochorenia, pretože takýto zápal pečene končí v 1 z 5 prípadov cirhózou a v 1 z 9 prípadov rakovinou pečene (hepatocelulárny karcinóm). Inkubačná doba je 2–3 mesiace. Akútne ochorenie môže prebiehať aj asymptomaticky a v 10–15% prípadov môže prejsť do chronického štádia. Vyskytujú sa aj prenášači ochorenia, ktorí o ňom nemusia vôbec vedieť. Proti tomuto typu hepatitídy je známe účinné očkovanie.

K nepríjemným pohlavne prenosným vírusovým STD patria aj vírus Herpes simplex 1 a 2 (HSV1, HSV2), ktoré spôsobujú tzv. genitálny herpes. Klinické príznaky závisia od imunologického stavu jedinca (mäkké vredy v okolí genitálu, regionálne zväčšené lymfatické uzliny, horúčka, bolesti hlavy, nevoľnosť), často je ochorenie asymptomatické. Všetky ľudské herpesvírusy patria medzi evolučne veľmi starých známych, preto si vyvinuli mechanizmy zabezpečujúce doživotnú latentnú infekciu. Z nej sa za určitých podmienok môžu prejaviť ako sekundárne reaktivované infekcie s rôznou závažnosťou, od relatívne neškodného ústneho oparu po fatálnu meningoencefalitídu.

Ľudský papilomavírus (HPV) spôsobuje pohlavne prenosnú formu rakoviny krčka maternice (predovšetkým tzv. "high–risk" kmene HPV 16 a HPV 18). Vírus sa množí v epiteli krčku maternice a spôsobuje ich postupnú transformáciu do vzniku invazívneho karcinómu. Dôsledným skríningom a chirurgickými zásahmi je možné dlhodobo úplne predchádzať vzniku rakoviny. Dostupné je účinné očkovanie, ktoré však musí byť aplikované ešte pred počiatkom pohlavného života, lebo v prípade perzistujúcej infekcie je vakcína neúčinná.

Mykotické STD link

Pôvodcami mykotických pohlavných chorôb sú predovšetkým rôzne druhy kvasiniek, ktoré spôsobujú zápaly urogenitálneho traktu (napr. kandidózyCandida albicans). Ochorenie sa ľahko prenáša medzi partnermi, preto pri príznakoch je potrebné liečiť oboch.

Parazitárne STD link

Patria k nim veľmi nákazlivé kožné ochorenia spôsobené živočíšnymi parazitmi. Svrab (scabies) spôsobujú samičky roztoča zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei), ktoré sa živia zrohovatenou vrstvou pokožky. Prejavuje sa svrbením kože a tvorbou pľuzgierikov najmä v oblastiach s tenkou kožou. Infekcia sa prenáša pohlavne, ale aj kontaktom s predmetmi, ktorých sa dotýkal postihnutý.

Pedikulóza je infekčná parazitóza, ktorú spôsobujú vši, napr. voš lonová (Phthirus pubis). Vši sa živia korienkami pubického ochlpenia. Ochorenie sa prejavuje silným svrbením v postihnutých miestach a výskytom tzv. hníd, čo sú vajíčka, ktoré parazit lepí k vlasovým koreňom.

K parazitárnym infekciám môžeme zaradiť aj pôvodcov spomedzi prvokov (tzv. protozoárne STD). Trichomonáza je spôsobená prvokom Trichomonas vaginalis a väčšinou postihuje iba ženy (muži sú prenášačmi). Miestom postihnutia je pošva a močová rúra. Ochorenie sa prejavuje pálením a nepríjemne zapáchajúcim žltozeleným výtokom. Lieči sa antibiotikami.


Zopakuj si

1. Vírus HIV
arrow_forward_ios
2. Infekčné ochorenie pohlavnej sústavy spôsobuje
arrow_forward_ios
3. Treponema pallidum spôsobuje
arrow_forward_ios
4. Medzi pohlavné choroby nepatrí
arrow_forward_ios

Ďalšie články

LSD

LSD je označenie pre polosyntetický derivát odvodený od kyseliny lysergovej, objavený chemikom Albertom Hofmannom. Patrí medzi halucinogény alebo tzv. psychedelické drogy. Napriek spoločenskej stigme a plošnému zákazu všetkých psychedelík v 60. rokoch 20. storočia je to jedna z najfascinujúcejších a najúčinnejších drog, s prekvapivo nízkym rizikom nežiadúcich účinkov. V súčasnosti nastáva renesancia v odhaľovaní jej medicínskeho využitia, ktoré môže znamenať prelom v oblasti psychiatrie.

Pohlavná sústava ženy

Reprodukčné orgány ženy zabezpečujú tvorbu pohlavných hormónov a vajíčok. Zároveň vytvárajú vhodné prostredie pre oplodnenie a celý vnútromaternicový vývin nového jedinca. Ovulácia, ktorá je súčasťou ovariálneho cyklu, je predpokladom úspešného počatia.

Pohlavná sústava muža

Funkciou reprodukčnej sústavy muža je zabezpečiť tvorbu mužských pohlavných hormónov, tvorbu spermií a umožniť oplodnenie t.j. realizáciu pohlavného spojenia. Podobne ako aj ženské pohlavné orgány tak aj mužské pohlavné orgány rozdeľujeme na vonkajšie a vnútorné.

forward