Pohlavná sústava muža

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2016. Biopedia.sk: Pohlavná sústava muža. [cit. 2024-04-13]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/clovek/pohlavna-sustava-muza>.

Funkciou reprodukčnej sústavy muža je zabezpečiť tvorbu mužských pohlavných hormónov, spermatogenézu (tvorbu spermií) a umožniť oplodnenie t.j. realizáciu pohlavného spojenia. Podobne ako aj ženské pohlavné orgány tak aj mužské pohlavné orgány rozdeľujeme na dve skupiny:

  1. vnútorné pohlavné orgány
  2. vonkajšie pohlavné orgány

Semenníky link

Semenníky (testes) sú párový orgán, uložený mimo tela, resp. brušnej dutiny, v miešku. Vo vnútri semenníkov sú stočené semenotvorné kanáliky (tubuli seminiferi contortii), v ktorých prebieha spermatogenéza. Spermatogenéza začína v puberte a končí až v starobe. Výživu dozrievajúcich spermií v semenotvorných kanálikoch zabezpečujú zvláštne bunky v stenách kanálikov – Sertoliho bunky. Jednotlivé semenotvorné kanáliky sa pri zadnom okraji semenníkov spájajú a vyúsťujú do kanálikov nadsemenníka. V Leydigových bunkách semenníkov sa tvorí mužský pohlavný hormón testosterón.

Nadsemenník link

Nadsemenník (epididymis) produkuje hlienovitú látku, ktorá sa zmiešava so spermiami. Z nadsemenníka sú spermie pri ejakulačnom reflexe vypudené do semenovodov.

Semenovod link

Semenovod (ductus deferens) je kanálik, ktorý prechádza od nadsemenníka cez brušnú dutinu a vyúsťuje do močovej rúry. Jeho dĺžka je asi 40 cm. Steny semenovodov tvorí hladká svalovina. Pred vyústením do močovej rúry prechádza semenovod cez predstojnicu.

Prídatné pohlavné žľazy link

Predstojnica (prostata) je nepárová žľaza veľkosti 4 × 3 × 2 cm, uložená pod močovým mechúrom. Vekom sa prostata veľmi často zväčšuje (hypertrofuje), čím stláča močovú rúru a spôsobuje poruchy močenia.

Produkuje riedky, mliečne zakalený sekrét, ktorý sa zmiešava so spermiami a hlienovitou látkou vytvorenou v nadsemenníku, čím vzniká tekutina – ejakulát (semeno). Pri pohlavnom vyvrcholení muža – ejakulácii – sa ejakulát dostáva do močovej rúry, ktorá prechádza pohlavným údom do pošvy ženy. Objem ejakulátu je asi 3 ml. V 1 ml ejakulátu sa nachádza približne 1 milión spermií.

Semenný mechúrik (vesicula seminalis) je malý vakovitý párový orgán, uložený po oboch stranách spodiny močového mechúra. Jeho vnútro vystiela sliznica produkujúca lepkavú, polotekutú hmotu, ktorá tlmí pohyb spermií.

Do močovej rúry ústia za vývodom prostaty aj vývody Cowperovej žľazy (glandulae bulbourethrales). Je to párový orgán produkujúci sekrét s lubrikačnou funkciou.

Pohlavný úd link

Pohlavný úd (penis) je toporivý orgán muža. Skladá sa z:

  • koreň (radix penis) – párová časť skrytá v brušnej dutine
  • telo (corpus penis) – voľný úsek
  • žaluď (glans penis) – koncová časť prekrytá kožou - predkožka (preputium), zo spodnej časti sa na žaluď upína tenká riasa kože (frenulum preputii)

Vnútro penisu tvorí jedno párové (corpus cavernosum) a jedno nepárové (corpus spongiosum) dutinkaté teleso. Dutinkaté telesá tvorí tkanivo hubovitej štruktúry s bohatým krvným zásobením. Pri pohlavnom vzrušení sa zvýši prívod krvi do penisu, dutinky sa naplnia krvou a nastane erekcia – vzpriamenie penisu. Centrum pre erekciu sa nachádza v driekovej časti miechy a je pod kontrolou mozgu.

Miešok link

Miešok (scrotum) je vak, v ktorom sú uložené semenníky. Semenníky v miešku majú asi o 4°C nižšiu teplotu ako je teplota tela. Spermie môžu dozrieť iba pri tejto teplote. Reguláciu teploty umožňujú sťahy podkožnej hladkej svaloviny. Dutina mieška je rozdelená na dve polovice, pričom zvonku je viditeľná brázda.


Zopakuj si

1. Testosterón
arrow_forward_ios

Ďalšie články

LSD

LSD je označenie pre polosyntetický derivát odvodený od kyseliny lysergovej, objavený chemikom Albertom Hofmannom. Patrí medzi halucinogény alebo tzv. psychedelické drogy. Napriek spoločenskej stigme a plošnému zákazu všetkých psychedelík v 60. rokoch 20. storočia je to jedna z najfascinujúcejších a najúčinnejších drog, s prekvapivo nízkym rizikom nežiadúcich účinkov. V súčasnosti nastáva renesancia v odhaľovaní jej medicínskeho využitia, ktoré môže znamenať prelom v oblasti psychiatrie.

Pohlavná sústava ženy

Reprodukčné orgány ženy zabezpečujú tvorbu pohlavných hormónov a vajíčok. Zároveň vytvárajú vhodné prostredie pre oplodnenie a celý vnútromaternicový vývin nového jedinca. Ovulácia, ktorá je súčasťou ovariálneho cyklu, je predpokladom úspešného počatia.

Pohlavné choroby

Medzi dávno známe pohlavné choroby patria kvapavka a syfilis, ktoré spôsobujú bakteriálni pôvodcovia. Oveľa nebezpečnejšou pohlavnou chorobou je však získaná imunitná nedostatočnosť, známa pod anglickou skratkou AIDS, ktorej pôvodcom je vírus HIV.

forward