Užitočné baktérie

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2016. Biopedia.sk: Užitočné baktérie. [cit. 2024-07-20]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/virusy-a-bakterie/uzitocne-bakterie>.

Lactobacillus link

Rod Lactobacillus zahŕňa gram-pozitívne nesporulujúce paličkové baktérie náročné na rastové podmienky. Nazývajú sa aj mliečne baktérie. Skvasujú sacharidy (vrátane laktózy) na kyselinu mliečnu, ktorá zastavuje rozmnožovanie hnilobných a patogénnych baktérií. Používajú sa na konzervovanie zeleniny a niektorých krmív. Laktobacily sa používajú na prípravu syrov (Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis), acidofilného mlieka (Lactobacillus acidophilus), jogurtov (Lactobacillus bulgaricus). V prírode sú veľmi rozšírené, nachádzajú sa v mlieku, pôde, obilných zrnách, vode, tráviacom trakte teplokrvných živočíchov. Vyskytujú sa aj vo vagíne, kde tvoria kyslé prostredie zabraňujúce množeniu patogénnych mikroorganizmov.

Acetobacter link

Sú to aeróbne baktérie s výraznou schopnosťou oxidovať etanol na kyselinu octovú. Používajú sa pri kvasnej výrobe octu. Nepriaznivo pôsobia pri octovatení vína, piva alebo ako nežiadúce kontaminanty pri výrobe droždia.

Escherichia coli link

Je gram-negatívna nesporulujúca pohyblivá paličková baktéria. Žije v hrubom čreve zažívacieho traktu človeka a teplokrvných zvierat. Je to najpreskúmanejší mikrób a slúži ako modelový organizmus pre biochemické, genetické a fyziologické výskumy.

Streptomyces link

Patrí medzi aktinomycéty (vláknité baktérie), gram–pozitívne, aeróbne, saprofytické baktérie. Mnohé druhy produkujú antibiotiká (streptomycínStreptomyces griseus) a využívajú sa na priemyselnú výrobu antibakteriálnych a antifungálnych antibiotík. Niektoré streptomycéty tvoria vitamín B12 (Streptomyces olivaceus). Vyskytujú sa v pôde, pričom spôsobujú jej plesňový pach.

Bacillus link

Gram–pozitívne sporulujúce paličkovité baktérie bohaté na enzýmy. Je to veľmi rozšírený rod, ktorého zástupcovia žijú aeróbne, ale fakultatívne môžu žiť aj v prostredí bez kyslíka (napr. Bacillus cereus). Niektoré druhy sa využívajú na produkciu amylolytických, pektinolytických a proteolytických enzýmov. Medzi najviac preskúmané baktérie vôbec patrí nepatogénny Bacillus subtilis, ktorý má navyše aj veľký význam v biotechnológiách pre komerčnú produkciu enzýmov.

Rhizobium link

Príkladom mutualistickej endosymbiózy je vzťah medzi hľúzkovými baktériami rodu Rhizobium a bôbovitými rastlinami. Dlho bolo známe aj to, že na korienkoch týchto rastlín sa nachádzajú špeciálne hľúzky. V nich sa zistili baktérie, ktoré dokážu fixovať molekulový dusík. Produktom fixácie je amoniak.


Zopakuj si

1. Medzi baktérie žijúce trvalo v hrubom čreve človeka patria
arrow_forward_ios
2. V nepriaznivých podmienkach vytvárajú niektoré baktérie
arrow_forward_ios
3. Najpočetnejším symbiontom v mikroflóre človeka je
arrow_forward_ios
4. Vzdušný dusík môžu pre svoju metabolickú potrebu využiť
arrow_forward_ios

Ďalšie články

Baktérie - odhalenie sveta mikroorganizmov

Priame pozorovanie mikrobiálnych buniek bolo možné až po zostrojení mikroskopov v 17. storočí. Najvýznamnejším pozorovateľom mikroorganizmov bol Holanďan Anthony van Leeuwenhoek. Exponenciálny nárast poznatkov o baktériách napokon viedol k založeniu novej vednej disciplíny - mikrobiológie.

Patogénne baktérie

Baktérií, spôsobujúcich rôzne ochorenia, je mnoho. Tie najznámejšie sú opísané v tomto článku.

Antibiotiká a rezistencia

Antibiotiká tvoria rôznorodú skupina chemických látok, ktoré zabraňujú množeniu mikroorganizmov (baktérií). Od roku 1941, kedy bolo zavedená výroba prvého antibiotika - penicilínu, nastáva v dôsledku nadmerného a niekedy nezodpovedného užívania antibiotík problém s odolnosťou (rezistenciou) bakteriálnych kmeňov voči týmto liekom.

forward