Užitočné baktérie

Lactobacillus

Rod Lactobacillus zahŕňa gram-pozitívne nesporulujúce paličkové baktérie náročné na rastové podmienky. Nazývajú sa aj mliečne baktérie. Skvasujú sacharidy (vrátane laktózy) na kyselinu mliečnu, ktorá zastavuje rozmnožovanie hnilobných a patogénnych baktérií. Používajú sa na konzervovanie zeleniny a niektorých krmív. Laktobacily sa používajú na prípravu syrov (Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis), acidofilného mlieka (Lactobacillus acidophilus), jogurtov (Lactobacillus bulgaricus). V prírode sú veľmi rozšírené, nachádzajú sa v mlieku, pôde, obilných zrnách, vode, tráviacom trakte teplokrvných živočíchov. Vyskytujú sa aj vo vagíne, kde tvoria kyslé prostredie zabraňujúce množeniu patogénnych mikroorganizmov.

Acetobacter

Sú to aeróbne baktérie s výraznou schopnosťou oxidovať etanol na kyselinu octovú. Používajú sa pri kvasnej výrobe octu. Nepriaznivo pôsobia pri octovatení vína, piva alebo ako nežiadúce kontaminanty pri výrobe droždia.

Escherichia coli

Je gram-negatívna nesporulujúca pohyblivá paličková baktéria. Žije v hrubom čreve zažívacieho traktu človeka a teplokrvných zvierat. Je to najpreskúmanejší mikrób a slúži ako modelový organizmus pre biochemické, genetické a fyziologické výskumy.

Streptomyces

Patrí medzi aktinomycéty (vláknité baktérie), gram-pozitívne, aeróbne, saprofytické baktérie. Mnohé druhy produkujú antibiotiká (streptomycín - Streptomyces griseus) a využívajú sa na priemyselnú výrobu antibakteriálnych a antifungálnych antibiotík. Niektoré streptomycéty tvoria vitamín B12 (Streptomyces olivaceus). Vyskytujú sa v pôde, pričom spôsobujú jej plesňový pach.

Bacillus

Gram-pozitívne sporulujúce paličkovité baktérie bohaté na enzýmy. Je to veľmi rozšírený rod, ktorého zástupcovia žijú aeróbne, ale fakultatívne môžu žiť aj v prostredí bez kyslíka. Niektoré druhy sa využívajú na produkciu amylolytických, pektinolytických a proteolytických enzýmov.

Rhizobium

Príkladom mutualistickej endosymbiózy je vzťah medzi hľúzkovými baktériami rodu Rhizobium a bôbovitými rastlinami. Dlho bolo známe aj to, že na korienkoch týchto rastlín sa nachádzajú špeciálne hľúzky. V nich sa zistili baktérie, ktoré dokážu fixovať molekulový dusík. Produktom fixácie je amoniak.