Vitajte na Biopedii

Biológia je najkrajšia veda. Mojou snahou, ako verného fanúšika biológie, je priniesť ti užitočné zhrnutie stredoškolského účiva z biológie a zároveň obohatiť tvoje vedomosti o podrobnejšie poznatky.


Si študentom biológie a pomáhajú Ti didaktické videá lepšie pochopiť často zložitú problematiku matky prírody? Ak áno, navštív náš YouTube kanál Kabinet Biológie, kde nájdeš sadu didaktických videí z oblasti fyziológie rastlín. Videá sú zrozumiteľné a plné zaujímavých experimentov, ktoré prakticky dokazujú teoretické zákonitosti v prírode. Nadobudnuté hlavné poznatky z videa si môžeš rýchlo a efektívne overiť krátkym testom, ktorý je dostupný cez link v popise videa.

Ste učiteľom biológie a hľadáte zrozumiteľné videá plné zaujímavých experimentov z fyziológie rastlín? Ak áno, navštívte náš YouTube kanál Kabinet Biológie. Metodický list k videu je dostupný cez link v popise videa. Pre Vašich žiakov sme pripravili autodiagnostický test k videu, ktorý je tiež dostupný cez link v popise videa.

Naše videá sú dostupné na YouTube kanáli "Kabinet Biológie", zoznam "Fyziológia rastlín".

Budeme radi za každé zdieľanie či už tohto príspevku alebo nášho kanála. Chceme predsa, aby naše videá pomohli čo najväčšiemu počtu učiteľov pri vyučovaní ale aj študentom pri preskúmavaní neprebádaného sveta biológie.

Študenti Gymnázia v Považskej Bystrici

Populárne kategórie

Najnovšie články

Jednobunkovce

Článok popisuje prvoky, čo sú spravidla heterotrofne vyživujúce sa jednobunkové organizmy, historicky známe aj ako živočíšne jednobunkovce. Ich bunky majú často komplikovanú štruktúru a zložitý životný cyklus so striedaným pohlavnej a nepohlavnej fázy. Fylogeneticky tvoria rôznorodú skupinu, ktorej klasifikácia je predmetom častých zmien. Patria sem bičíkovce, koreňonožce, výtrusovce a riasničkavce.

Naučené správanie živočíchov

Určité formy učenia sa prejavujú aj u živočíchov. Niektoré druhy majú schopnosť naučiť sa nové správanie povinným učením, zatiaľ čo iné majú schopnosť fakultatívneho učenia, pri ktorom si môžu vybrať, čo sa majú naučiť. Medzi dokonalejšie formy učenia patrí generalizácia - vhľad, ktorá umožňuje niektorým druhom rozlišovať počet predmetov a riešiť situácie pochopením súvislostí.

Typy vrodeného správania

Vrodené správanie zohráva kľúčovú úlohu v prežití a adaptácii živočíchov na ich prostredie. Medzi najdôležitejšie kategórie patria orientačné, potravové, obranné, teritoriálne, komunikačné, sociálne, komfortné, hravé a rozmnožovacie správanie. Každá z týchto kategórií je dôležitá pre úspešné prežitie a rozmnožovanie daného druhu v prírode.

Vrodené správanie živočíchov

Vrodené správanie živočíchov je súbor inštinktívnych správaní, ktoré majú význam pre ich prežitie v prírode. Tieto správania sú podmienené kľúčovými podnetmi, ktoré vyvolávajú určité správanie, napríklad potravové alebo obranné. Okrem toho, biologické rytmy ovplyvňujú časovanie niektorých správaní, ako napríklad rozmnožovacieho správania. Poznanie týchto oblastí nám umožňuje lepšie porozumieť správaniu živočíchov a ich prispôsobenie sa prostrediu, v ktorom žijú.

MegaTest

Vyskúšaj si MegaTest. Po zohľadnení vašich pripomienok je stále kvalitnejší a objektívnejší.

Kontakt

Peter Pančík

Po maturite na osemročnom gymnáziu v Rimavskej Sobote som vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V rámci bakalárskej aj diplomovaj práce som sa venoval rastlinnej genetike. Doktorandské štúdium som absolvoval na Virologickom ústave SAV v Bratislave... čítaj ďalej na blog SME.sk

Mgr. Peter Pančík, PhD.
forward