Príklad č. 8

Reďkev siata má guľatý tvar koreňa (GG) neúplne dominantný nad mrkvovitým (gg). Intermediárny je repovitý tvar koreňa. Tmavočervená farba je podmienená dominantným génom v homozygotnom stave (RR), biela recesívnou konštitúciou (rr). Svetločervená farba koreňa je dôsledkom heterozygotného stavu.

Urobte rozpis schémy dihybridného kríženia, keď materská forma bude mať okrúhly tvar a tmavočervenú farbu koreňa a otcovská mrkvovitý tvar a bielu farbu po F2 generáciu. Odvoďte genotypový a fenotypový štiepny pomer.


Zapíšeme si genotypy rodičov:

GGRR - guľatý tvar koreňa, tmavočervená farba
ggrr - mrkvovitý tvar koreňa, biela farba

F1 generácia je genotypovo aj fenotypovo uniformná (GgRr).

Podrobnejšie rozpíšeme kríženie potomkov F1 generácie:

Genotypový štiepny pomer:

1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1

Fenotypový štiepny pomer:

1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1*

* v prípade neúplnej dominancie je zhodný s genotypom

Tab. Fenotypy F2 generácie
Frekvencia fenotypovGenotypFenotyp
1 : 16GGRRguľatý tvar koreňa, tmavočervená farba
2 : 16GGRrguľatý tvar koreňa, svetločervená farba
1 : 16GGrrguľatý tvar koreňa, biela farba
2 : 16GgRRrepovitý tvar koreňa, tmavočervená farba
4 : 16GgRrrepovitý tvar koreňa, svetločervená farba
2 : 16Ggrrrepovitý tvar koreňa, biela farba
1 : 16ggRRmrkvovitý tvar koreňa, tmavočervená farba
2 : 16ggRrmrkvovitý tvar koreňa, svetločervená farba
1 : 16ggrrmrkvovitý tvar koreňa, biela farba