Systém rastlín

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Systém rastlín. [cit. 2024-07-20]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/rastliny/system-rastlin>.

Systém rastlín je prebraný z rôznych zdrojov (nižšie rastliny(1), výtrusné a nahosemenné rastliny(2), magnóliorasty(3)). Popri najdôležitejších skupinách rastlín uvádzam aj názvy niektorých druhov alebo rodov, ktoré by zároveň mali byť aj vyobrazené v príslušných sekciách, čiže je to aj zoznam obrázkov.

Pri magnóliorastoch uvádzam len tie čeľade, ktoré sú podľa mňa buď známe, populárne a/alebo sa vyskytujú na území Slovenska. A mám k nim obrááázky. Uznaj, že nie je v silách bežného smrteľníka opísať každú rastlinnú čeľaď. :-) Zvyšné čeľade si môžeš pozrieť v PDF-ku ku klasifikácii APG IV(3) (skroluj dole a sťahuj). Aj Wikipedia, z ktorej nikdy nikdy NIKDY necituj do serióznej práce, má pekný zoznam, i keď nie slovenský (googluj "apg iv wiki"). :-P

*1 - viničotvaré je nezávislý rad, ktorý nepatrí do fabidovej ani malvidovej vetvy
*2 - bršlencotvaré, kysličkotvaré a malpígiotvaré sú nezávislé rady rosidovej vetvy, ktoré sa niekedy zvyknú označovať ako samostatná COM-vetva (podľa začiatočných písmen ich odborných názvov)
*3 - lomikameňotvaré je nezávislý rad superrosidovej vetvy, ktorý nepatrí do rosidovej vetvy
*4 - drieňotvaré a vresovcotvaré tvoria nezávislé rady asteridovej vetvy, ktoré nepatria do lamiidovej ani campanulidovej vetvy
*5 - dráčovcotvaré, santalotvaré a klinčekotvaré sú nezávislé rady superasteridovej vetvy, ktoré nepatria do asteridovej vetvy
*6 - všetky vymenované rady tvoria nezávislé rady v rámci vetvy pravých dvojklíčnolistových rastlín a nepatria pod žiadnu jej podvetvu

Na stiahnutie...
Návrh slovenských mien pre APG IV klasifikáciu vyšších rastlín

Hrabovský M., Záhradníková E., Mičieta, K.: Proposal of Slovak Names for Angiosperm Phylogeny Group Classification of Flowering Plants: APG IV. Acta Botanica Universitas Comenianae, vol. 51, 2016.

  1. Baranec T., Poláčiková M., Košťál J.: Systematická botanika. (2001). Fakulta prírodných vied UKF v Nitre.
  2. Križan J.: Biológia - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. (1999). Enigma, P.O.Box 12 A, 949 01 Nitra.
  3. Hrabovský M., Záhradníková E., Mičieta, K.: Proposal of Slovak Names for Angiosperm Phylogeny Group Classification of Flowering Plants: APG IV. (2016). Acta Botanica Universitas Comenianae, vol. 51.

Zopakuj si

1. Rastlinnú systematiku skúma
arrow_forward_ios

Ďalšie články

Nižšie rastliny (riasy)

Nižšie rastliny sú fylogeneticky najstaršou vetvou eukaryotických rastlín. Rastliny mali a majú z hľadiska evolúcie života na Zemi kľúčovú úlohu. Ich význam spočíva vo fotosyntéze, čo je dej, pri ktorom by ťažko mohol vzniknúť život v takej podobe, aký ho poznáme. Práve morské riasy hrajú nezastupiteľnú úlohu v celosvetovej produkcii kyslíka aj v súčasnosti.

Vyššie rastliny

V tomto článku si definujeme charakteristické črty vyšších rastín a povieme si, aký je rozdiel medzi výtrusnými a semennými rastlinami, medzi naho- a krytosemennými rastlinami a taktiež medzi dvojklíčno- a jednoklíčnolistovými rastlinami.

Výtrusné rastliny

Výtrusné rastliny vznikli asi pred 420 mil rokov v silúre zo zelených rias. V minulosti dorastali do veľkosti stromov a zaberali rozsiahle oblasti zemského povrchu. Svoju slávu už vša majú dávno za sebou. Dodnes sa nám zachovali už len bylinné formy.

forward