Krvné skupiny

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2016. Biopedia.sk: Krvné skupiny. [cit. 2024-04-13]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/clovek/krvne-skupiny>.

Jedným z prejavov vrodenej imunity človeka sú skupinové antigény, ktoré dávajú jedincovi imunologickú individualitu. Pretože reakcie vyvolané týmito antigénmi sú najzávažnejšie v červených krvinkách, takto boli aj objavené, nazývame ich krvnými skupinami.

Podstata systému vlastnosti krvných skupín je existencia dvoch zložiek, antigénu a protilátky. Antigény – aglutinogény – sú molekuly nachádzajúce sa na povrchovej membráne červených krviniek, protilátky – aglutiníny – sú prítomné v krvnej plazme. Aglutiníny zhlukujú červené krvinky – aglutinácia – iného človeka nesúce im zodpovedajúce aglutinogény.

Poznáme niekoľko systémov krvných skupín. Najdôležitejšie z nich sú:

AB0 systém link

AB0 systém človeka objavil KARL LANDSTEINER (1868–1943) začiatkom 20. storočia (Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu, 1930). Už predtým bolo známe, že transfúzia krvi je oveľa úspešnejšia, ak darovaná krv pochádza od blízkeho príbuzného, čo vyplýva z dedičného charakteru tohto znaku. Dedičnosť krvných skupín sa riadi klasickou mendelistickou dedičnosťou. Objavenie krvných skupín a možnosti ich jednoduchého testovania znamenalo pre medicínu veľký prínos a rozšírilo paletu darcov aj na nepríbuzných jedincov. Okrem AB0 systému sú pri krvnej tranfúzii dôležité aj iné skupiny, hlavne Rh-faktor.

U človeka sa na povrchu červených krviniek môžu nachádzať dva typy aglutinogénov: aglutinogén A a aglutinogén B. U jedného jedinca môžu byť prítomné oba typy alebo len jeden typ, prípadne červené krvinky nemusia obsahovať ani jeden z uvedených aglutinogénov. Protilátkou voči aglutinogénu A je aglutinín anti A, protilátkou proti aglutinogénu B je aglutinín anti B. V krvnej plazme jedného človeka nie sú aglutiníny proti vlastným aglutinogénom. Ak by došlo k styku červených krviniek s ich príslušným aglutinínom, nastane zhlukovanie – aglutinácia erytrocytov.

Aglutiníny AB0 systému sú tzv. prirodzené protilátky, ktoré sa vyskytujú v krvnej plazme bez toho, aby bola potrebná predchádzajúca imunizácia príslušným antigénom. Preto je reakcia na transfúziu krvi s nekompatibilnou skupinou okamžitá a fatálna. Naproti tomu, anti–Rh protilátky sú príkladom typickej koncepcie špecifickej imunizácie, kde na ich tvorbu je potrebný kontakt s Rh-pozitívnou krvou, preto aj reakcia imunitného systému nie je spočiatku vážna.
krvná skupinaaglutinogény (erytrocyty)aglutiníny (krvná plazma)výskyt u nás [%]*
AAanti B42
BBanti A18
ABA a B-8
0-anti A a anti B32
Tab. AB0 systém človeka

* približná distribúcia krvných skupín na Slovensku podľa Národnej transfúznej služby SR (r. 2009)

Rh faktor link

Okrem antigénov A, B je v červených krvinkách niektorých ľudí prítomný aj systém antigénov, ktorý nazývame Rh–systém. Názov pochádza z názvu opice Macacus rhesus, u ktorej bol prvýkrát pozorovaný. Ak je tento faktor v červených krvinkách prítomný, hovoríme, že krv je Rh–pozitívna (Rh+), čo je asi u 80–85% populácie. Ak tento faktor nie je v krvi prítomný, hovoríme, že krv je Rh–negatívna (Rh-).

Pri transfúzii je nutné rešpektovať aj Rh–faktor. Pacientovi s krvnou skupinou Rh–negatív nemožno podať krv Rh–pozitívnu. Telo pacienta nepozná Rh–faktor, ten je teda voči jeho organizmu antigénom, telo začne proti nemu vytvárať protilátky, ktoré spôsobia rozklad červených krviniek – hemolýzu. To sa môže stať nebezpečné pri opakovaných transfúziách alebo pri podaní väčšieho množstva krvi.

Hemolytická choroba novorodencov (fetálna erytroblastóza) je spôsobená inkompatibilitou Rh systému Rh–negatívnej matky, v ktorej sa vyvíja Rh–pozitívny plod. Prvé tehotenstvo zväčša nepredstavuje problém, lebo placenta tvorí bariérou medzi krvou matky a plodu. Počas pôrodu však môže dôjst ku kontaktu krvi, následkom čoho sa matka voči Rh–faktoru imunizuje. IgG protilátky môžu prechádzať placentárnou bariérou a ohroziť dieťa v nasledujúcom tehotenstve. Ľahšia forma hemolýzy erytrocytov sa u novorodenca prejavuje tzv. novorodeneckou žltačkou, ťažší priebeh môže vážne poškodiť vývin plodu. Ako prevencia sa Rh–negatívnym matkám v indikovaných prípadoch podávajú vysoké dávky anti–Rh protilátok po pôrode, ktoré zničia Rh–pozitívne erytrocyty plodu ešte skôr, než sa matka stihne aktívne imunizovať.

Genetickú podstavu Rh–faktor systému tvorí niekoľkých génov a variantov (D/d, C/c, E/e) v silnej väzbe označenej ako haplotyp (napr. haplotyp DCe, haplotyp dCE a pod.). D sa označuje ako prítomnosť antigénu D, d jeho neprítomnosť. V prípade C, c, E, e sa jedná o 4 samostatné antigény. C voči c a E voči e sú vo vzťahu kodominancie (tzn. ak je prítomný heterozygot Cc, bunka obsahuje antigén C aj antigén c). Najviac imunogénny je antigén D, ktorý fakticky určuje celú Rh-kompatibilitu. Rh-pozitívna krv je teda taká, ktorá obsahuje antigén D, Rh–negatívna krv ho neobsahuje.

MN systém link

Podľa krvných aglutinogénov M a N sa rozdeľuje krv do troch skupín: M, N, MN. Tieto aglutinogény nemajú prirodzené aglutiníny. Poznanie týchto krvných faktorov sa využíva pri určovaní otcovstva a pri transfúziách.


Zopakuj si

1. Vyšetrovanie aglutinogénov červených krviniek sa používa v
arrow_forward_ios
2. U nás je najmenej rozšírená krvná skupina
arrow_forward_ios
3. Rh negatívni ľudia tvoria
arrow_forward_ios
4. Ľudia ktorej krvnej skupiny sa označovali za “všeobecných darcov“
arrow_forward_ios
5. U nás je najviac rozšírená krvná skupina
arrow_forward_ios

Ďalšie články

Krv

Krv predstavuje zmes krvnej plazmy a krvných buniek - červených a bielych krviniek a krvných doštičiek, ktorá cirkuluje v cievach. Jej hlavnou úlohou je rozvoz živín, dýchacích plynov a regulačných molekúl - hormónov, vitamínov. Krv teplokrvných živočíchov zabezpečuje aj termoregulačnú funkciu. Krv tvorí 8-9% hmotnosti ľudského tela, čo predstavuje asi 5-6 l. Ženy majú v priemere asi o 10% krvi menej ako muži.

Miazgovo-cievna sústava

Miazgovo-cievny alebo lymfatický systém sa skladá z lymfatických ciev a vysoko špecializovaných lymfoidných orgánov a tkanív, vrátane detskej žľazy, sleziny a mandlí. Miazgová sústava odvádza z tkanív veľké molekuly alebo častice, ktoré nemôžu preniknúť stenou kapilár (bielkoviny, kvapôčky tukov), a časť lymfatického moku. Slezina je jedným z hlavných filtrov krvi. Jej úloha spočíva v zneškodňovaní prevažne červených krviniek, ale aj rôznych abnormálnych teliesok plávajúcich v krvnom prúde, preto hrá dôležitú úlohu pri zbavovaní tela škodlivých baktérií.

Imunitný systém

Obranyschopnosť organizmu je daná existenciou špeciálnych typov buniek a elementov (tzv. komplement), ktoré sa nachádzajú v krvi a tkanivovom moku, aby pátrali po cudzích bunkách alebo kontrolovali integritu vlastných buniek. Tieto bunky produkujú alebo sa sústreďujú v tzv. lymfatických orgánoch ako sú slezina, detská žľaza a lymfatické uzliny. Rozoznávame nešpecifickú, tzv. vrodenú imunitu, a špecifickú, tzv. získanú imunitu.

forward