Príklad č. 1

Farba kvetu papuľky väčšej (Antirrhinum majus) je podmienená intermediárnym typom dedičnosti (neúplná dominancia). Alela pre červenú farbu kvetu sa označuje A a pre bielu farbu kvetu a. Vysoký vzrast pri tejto rastline je podmienený alelou F a nízky vzrast alelou f. Tieto alely sú voči sebe v dominantno-recesívnom vzťahu (úplná dominancia).

Zapíšte kríženie a napíšte fenotyp všetkých potomkov pri krížení červenokvetého rodiča s vysokým vzrastom (AAFF) s bielokvetým rodičom s nízkym vzrastom (aaff):

  1. v F1 generácii
  2. v F2 generácii

Riešenie 1 link

Zápis kríženia rodičov je takýto:

F1 generácia je teda uniformná a všetky rastlinky F1 generácie sú ružové s vysokým vzrastom.

Riešenie 2 link

Kríženie rastliniek F1 generácie medzi sebou už ale nie je uniformné:

Frekvencia fenotypuGenotypFenotyp
3 : 16AAF-červenokveté, vysoký vzrast
1 : 16AAffčervenokveté, nízky vzrast
6 : 16AaF-ružovokveté, vysoký vzrast
2 : 16Aaffružovokveté, nízky vzrast
3 : 16aaF-bielokveté, vysoký vzrast
1 : 16aaffbielokveté, nízky vzrast
Tab. Fenotypy F2 generácie

Ďalšie články

Príklad č. 2

Hnedooká žena, ktorá mala modrookú matku s talasémiou minor (Tt) a krvnou skupinou A, si vzala modrookého muža, ktorý má tiež talasémiu minor, ale krvnú skupinu B. Hnedá farba očí je dominantná (A) op...

Príklad č. 3

Talasémia je dedičná choroba, ktorej príčina spočíva v nedostatočnej funkcii hemoglobínu. Ťažká forma choroby, talasemia major, má genotyp tt. Hemofília je recesívne dedičná choroba viazaná na X-chrom...

Príklad č. 4

Červená farba hovädzieho dobytka je podmienená alelou R, ktorá je neúplne dominantná nad alelou pre bielu farbu r. Pri heterozygotnej kombinácii Rr vzniká dobytok strakatý. Aká je pravdepodobnosť,...

forward