Príklad č. 1

Farba kvetu papuľky väčšej (Antirrhinum majus) je podmienená intermediárnym typom dedičnosti (neúplná dominancia). Alela pre červenú farbu kvetu sa označuje A a pre bielu farbu kvetu a. Vysoký vzrast pri tejto rastline je podmienený alelou F a nízky vzrast alelou f. Tieto alely sú voči sebe v dominantno-recesívnom vzťahu (úplná dominancia).

Zapíšte kríženie a napíšte fenotyp všetkých potomkov pri krížení červenokvetého rodiča s vysokým vzrastom (AAFF) s bielokvetým rodičom s nízkym vzrastom (aaff):

  1. v F1 generácii
  2. v F2 generácii

Riešenie 1

Zápis kríženia rodičov je takýto:

F1 generácia je teda uniformná a všetky rastlinky F1 generácie sú ružové s vysokým vzrastom.

Riešenie 2

Kríženie rastliniek F1 generácie medzi sebou už ale nie je uniformné:

Tab. Fenotypy F2 generácie
Frekvencia fenotypuGenotypFenotyp
3 : 16AAF-červenokveté, vysoký vzrast
1 : 16AAffčervenokveté, nízky vzrast
6 : 16AaF-ružovokveté, vysoký vzrast
2 : 16Aaffružovokveté, nízky vzrast
3 : 16aaF-bielokveté, vysoký vzrast
1 : 16aaffbielokveté, nízky vzrast