Príklad č. 4

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 4. [cit. 2024-05-29]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-mendelistickej-dedicnosti/priklad-4>.

Červená farba hovädzieho dobytka je podmienená alelou R, ktorá je neúplne dominantná nad alelou pre bielu farbu r. Pri heterozygotnej kombinácii Rr vzniká dobytok strakatý.

 1. Aká je pravdepodobnosť, že z každého nasledujúceho kríženia budú teľatá strakaté?
  1. strakatý × biely
  2. strakatý × červený
  3. strakatý × strakatý
 2. Aká je pravdepodobnosť, že teľatá z týchto krížení budú biele?

Zhrnieme si známe označenie fenotypu pre farbu srsti dobytka:

RR - červená farba srsti
Rr - strakatá srsť
rr - biela farba srsti

Zapíšeme kríženie rodičovskej generácie pre všetky zadané prípady:

 1. ♀ Rr × ♂ rr - strakatý × biely
 2. ♀ Rr × ♂ RR - strakatý × červený
 3. ♀ Rr × ♂ Rr - strakatý × strakatý

Urobíme zápis krížení:

V prvom prípade je hľadaný fenotyp teliat Rr (vyznačené modrou farbou):

 1. 1/2 teliat bude strakatých
 2. 1/2 teliat bude strakatých
 3. 1/2 teliat bude strakatých

V druhom prípade je hľadaný fenotyp teliat rr (vyznačené žltou farbou):

 1. 1/2 teliat bude bielych
 2. žiadne teľa nebude biele
 3. 1/4 teliat bude bielych

Ďalšie články

Príklad č. 3

Talasémia je dedičná choroba, ktorej príčina spočíva v nedostatočnej funkcii hemoglobínu. Ťažká forma choroby, talasemia major, má genotyp tt. Hemofília je recesívne dedičná choroba viazaná na X-chromozóm. Modrooká žena s talasemiou minor (Tt), ktorá je prenášačka hemofílie, si vzala hnedookého muža, ktorého otec bol modrooký, a ktorý má tiež talasemiu minor, ale nie je postihnutý hemofíliou. Hnedá farba očí je dominantná (A) oproti modrej (a). a) Aká je pravdepodobnosť, že sa tomuto páru narodí modrooký syn - hemofilik s talasémiou major? b) Aká je pravdepodobnosť, že sa im narodí úplne zdravý syn (bez talasémie a hemofílie)?

Príklad č. 5

Predpokladá sa, že hnedá farba očí dominuje nad modrou (H - h) a praváctvo nad ľaváctvom (P - p). Modrooký pravák sa ožení s hnedookou praváčkou. Majú dve deti. Jedno je hnedooký ľavák, druhé modrooký pravák. V druhom manželstve si tento muž zoberie ženu, ktorá bola tiež hnedooká praváčka. Má s ňou 9 detí - všetko praváci s hnedými očami. Napíšte pravdepodobné genotypy muža a oboch žien.

Príklad č. 6

Šedý zákal očí je u človeka podmienený prítomnosťou dominantnej alely Z a albinizmus recesívnym párom aa. Gény sú lokalizované v rôznych autozómoch. Z manželstva normálne pigmentovanej matky a otca so šedým zákalom sa narodila albinotická dcéra. Na základe schémy napíšte pravdepodobný genotyp rodičov.

forward