Príklad č. 4

Červená farba hovädzieho dobytka je podmienená alelou R, ktorá je neúplne dominantná nad alelou pre bielu farbu r. Pri heterozygotnej kombinácii Rr vzniká dobytok strakatý.

 1. Aká je pravdepodobnosť, že z každého nasledujúceho kríženia budú teľatá strakaté?
  1. strakatý × biely
  2. strakatý × červený
  3. strakatý × strakatý
 2. Aká je pravdepodobnosť, že teľatá z týchto krížení budú biele?

Zhrnieme si známe označenie fenotypu pre farbu srsti dobytka:

RR - červená farba srsti
Rr - strakatá srsť
rr - biela farba srsti

Zapíšeme kríženie rodičovskej generácie pre všetky zadané prípady:

 1. ♀ Rr × ♂ rr - strakatý × biely
 2. ♀ Rr × ♂ RR - strakatý × červený
 3. ♀ Rr × ♂ Rr - strakatý × strakatý

Urobíme zápis krížení:

V prvom prípade je hľadaný fenotyp teliat Rr (vyznačené modrou farbou):

 1. 1/2 teliat bude strakatých
 2. 1/2 teliat bude strakatých
 3. 1/2 teliat bude strakatých

V druhom prípade je hľadaný fenotyp teliat rr (vyznačené žltou farbou):

 1. 1/2 teliat bude bielych
 2. žiadne teľa nebude biele
 3. 1/4 teliat bude bielych

Ďalšie články

Príklad č. 3

Talasémia je dedičná choroba, ktorej príčina spočíva v nedostatočnej funkcii hemoglobínu. Ťažká forma choroby, talasemia major, má genotyp tt. Hemofília je recesívne dedičná choroba viazaná na X-chrom...

Príklad č. 5

Predpokladá sa, že hnedá farba očí dominuje nad modrou (H - h) a praváctvo nad ľaváctvom (P - p). Modrooký pravák sa ožení s hnedookou praváčkou. Majú dve deti. Jedno je hnedooký ľavák, druhé modrooký...

Príklad č. 6

Šedý zákal očí je u človeka podmienený prítomnosťou dominantnej alely Z a albinizmus recesívnym párom aa. Gény sú lokalizované v rôznych autozómoch. Z manželstva normálne pigmentovanej matky a otca so...

forward