Príklad č. 2

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 2. [cit. 2024-03-04]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-mendelistickej-dedicnosti/priklad-2>.

Hnedooká žena, ktorá mala modrookú matku s talasémiou minor (Tt) a krvnou skupinou A, si vzala modrookého muža, ktorý má tiež talasémiu minor, ale krvnú skupinu B. Hnedá farba očí je dominantná (A) oproti modrej (a). Talasémia je dedičná choroba, ktorej príčina spočíva v nedostatočnej funkcii hemoglobínu. Ťažká forma choroby, talasemia major, má genotyp tt.

Zistite pravdepodobnosť, s akou bude mať dieťa týchto rodičov modré oči, talasémiu major a krvnú skupinu 0.


  1. Ak má žena hnedé oči, ale jej matka mala oči modré, znamená to, že jej genotyp bude Aa.
  2. Pre talasémiu platí nasledovné: kombinácia alel TT značí, že osoba nemá žiadnu formu talasémie (je zdravá) a nie je ani prenášačom, kombinácia alel Tt značí fenotyp talasemia minor a kombinácia alel tt značí talasemiu major.
  3. Krvná skupina 0 je daná recesívnym stavom ii. Ak majú rodičia krvnú skupina A a B, pričom ich dieťa má krvnú skupinu 0, musia byť obaja heterozygoti pre daný znak, tzn. IAi a IBi.

Hľadaný fenotyp dieťaťa je:

aa - modré oči
tt - talasemia major
ii - krvná skupina 0

Pravdepodobnosť, že dieťa týchto rodičov bude modrooké, bude mať talasémiu major a bude mať krvnú skupinu 0 je 1 : 32 (3,125%).

Ďalšie články

Príklad č. 1

Farba kvetu papuľky väčšej (Antirrhinum majus) je podmienená intermediárnym typom dedičnosti (neúplná dominancia). Alela pre červenú farbu kvetu sa označuje A a pre bielu farbu kvetu a. Vysoký vzrast pri tejto rastline je podmienený alelou F a nízky vzrast alelou f. Tieto alely sú voči sebe v dominantno-recesívnom vzťahu (úplná dominancia). Zapíšte kríženie a napíšte fenotyp všetkých potomkov pri krížení červenokvetého rodiča s vysokým vzrastom (AAFF) s bielokvetým rodičom s nízkym vzrastom (aaff): a) v F1 generácii b) v F2 generácii

Príklad č. 3

Talasémia je dedičná choroba, ktorej príčina spočíva v nedostatočnej funkcii hemoglobínu. Ťažká forma choroby, talasemia major, má genotyp tt. Hemofília je recesívne dedičná choroba viazaná na X-chromozóm. Modrooká žena s talasemiou minor (Tt), ktorá je prenášačka hemofílie, si vzala hnedookého muža, ktorého otec bol modrooký, a ktorý má tiež talasemiu minor, ale nie je postihnutý hemofíliou. Hnedá farba očí je dominantná (A) oproti modrej (a). a) Aká je pravdepodobnosť, že sa tomuto páru narodí modrooký syn - hemofilik s talasémiou major? b) Aká je pravdepodobnosť, že sa im narodí úplne zdravý syn (bez talasémie a hemofílie)?

Príklad č. 4

Červená farba hovädzieho dobytka je podmienená alelou R, ktorá je neúplne dominantná nad alelou pre bielu farbu r. Pri heterozygotnej kombinácii Rr vzniká dobytok strakatý. Aká je pravdepodobnosť, že z každého nasledujúceho kríženia budú teľatá strakaté? a) strakatý × biely b) strakatý × červený c) strakatý × strakatý Aká je pravdepodobnosť, že teľatá z týchto krížení budú biele?

forward