Príklad č. 3

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 3. [cit. 2024-05-29]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-mendelistickej-dedicnosti/priklad-3>.

Talasémia je dedičná choroba, ktorej príčina spočíva v nedostatočnej funkcii hemoglobínu. Ťažká forma choroby, talasemia major, má genotyp tt. Hemofília je recesívne dedičná choroba viazaná na X-chromozóm.

Modrooká žena s talasemiou minor (Tt), ktorá je prenášačka hemofílie, si vzala hnedookého muža, ktorého otec bol modrooký, a ktorý má tiež talasemiu minor, ale nie je postihnutý hemofíliou. Hnedá farba očí je dominantná (A) oproti modrej (a).

  1. Aká je pravdepodobnosť, že sa tomuto páru narodí modrooký syn - hemofilik s talasémiou major?
  2. Aká je pravdepodobnosť, že sa im narodí úplne zdravý syn (bez talasémie a hemofílie)?

  1. Ak má muž hnedé oči, ale jeho otec mal oči modré, znamená to, že jeho genotyp bude Aa.
  2. Pre talasémiu platí nasledovné: autozómový lokus, kombinácia alel TT značí, že osoba nemá žiadnu formu talasémie (je zdravá), kombinácia alel Tt značí fenotyp talasemia minor (ľahšia forma) a kombinácia alel tt značí talasemiu major (ťažká forma).
  3. Zápis genotypu hemofílie: X-chromozómový lokus, HH (♀), resp. HY (♂) - zdravý jedinec (nie je ani prenášač); Hh - zdravá žena, ktorá je prenášačka; hh, resp. hY - chorí jedinci.

Hľadaný genotyp dieťaťa/syna v prvom zadaní je (v tabuľke znázornené žltou farbou):

aa - modré oči
tt - talasemia major
hY - hemofília

Hľadaný genotyp dieťaťa/syna v prvom zadaní je (v tabuľke zvýraznené modrou farbou):

ľubovoľná farba očí
TT - bez talasémie
HY - bez hemofílie

Pravdepodobnosť, že sa takýmto rodičom narodí modrooký syn s talasemiou major a hemofíliou je 1 : 32 (3,125 %). Pravdepodobnosť, že sa im narodí úplne zdravý syn (bez talasémie a hemofílie) je 2 : 32 (6,25 %).

Ďalšie články

Príklad č. 2

Hnedooká žena, ktorá mala modrookú matku s talasémiou minor (Tt) a krvnou skupinou A, si vzala modrookého muža, ktorý má tiež talasémiu minor, ale krvnú skupinu B. Hnedá farba očí je dominantná (A) oproti modrej (a). Talasémia je dedičná choroba, ktorej príčina spočíva v nedostatočnej funkcii hemoglobínu. Ťažká forma choroby, talasemia major, má genotyp tt. Zistite pravdepodobnosť, s akou bude mať dieťa týchto rodičov modré oči, talasémiu major a krvnú skupinu 0.

Príklad č. 4

Červená farba hovädzieho dobytka je podmienená alelou R, ktorá je neúplne dominantná nad alelou pre bielu farbu r. Pri heterozygotnej kombinácii Rr vzniká dobytok strakatý. Aká je pravdepodobnosť, že z každého nasledujúceho kríženia budú teľatá strakaté? a) strakatý × biely b) strakatý × červený c) strakatý × strakatý Aká je pravdepodobnosť, že teľatá z týchto krížení budú biele?

Príklad č. 5

Predpokladá sa, že hnedá farba očí dominuje nad modrou (H - h) a praváctvo nad ľaváctvom (P - p). Modrooký pravák sa ožení s hnedookou praváčkou. Majú dve deti. Jedno je hnedooký ľavák, druhé modrooký pravák. V druhom manželstve si tento muž zoberie ženu, ktorá bola tiež hnedooká praváčka. Má s ňou 9 detí - všetko praváci s hnedými očami. Napíšte pravdepodobné genotypy muža a oboch žien.

forward