Príklad č. 10

V manželstve muža Rh+ so ženou Rh- je vždy nebezpečenstvo. Rh-pozitívna reakcia plodu môže vyvolať v matkinom tele tvorbu špecifických protilátok, ktoré neskôr spätne spôsobia aglutináciu červených krviniek v tele dieťaťa (fetálna erytroblastóza). Postihnuté býva až druhé dieťa, pretože v priebehu druhého tehotenstva hladina protilátok v matkinom tele dosiahne kritické hodnoty.

Antigénna reakcia je podmienená alelickou sériou lokusu D. Dominantná alela podmieňuje Rh+ reakciu, recesívna alela d v homozygotnom stave Rh- reakciu.

Ak sa v populácii nachádza 16% Rh- jedincov:

  1. Aké je genotypové zloženie tejto populácie?
  2. Aká bude očakávaná frekvencia sobášov Rh- žien s Rh+ mužom genotypu DD, pri ktorých budú deti ohrozené fetálnou erytroblastózou?

Riešenie 1

q2(dd) = 16% = 0,16
q(d) = √(q2) = √0,16 = 0,4
p(D) = 1 - q(d) = 1 - 0,4 = 0,6
2pq(Dd) = 2 × 0,6 × 0,4 = 0,48
p2(DD) = 0,62 = 0,36

Riešenie 2

q2(dd) × p2(DD) = 0,16 × 0,36 = 0,0576 = 5,76%