Príklad č. 7

Predpokladajme, že recesívny znak viazaný na chromozóm X je pozorovaný u 2,5% mužov.

  1. Aké sú genotypové frekvencie v ženskej časti populácie, ak platí H-W zákon?
  2. Ktoré z pohlaví je viac postihnuté týmto znakom?
  3. V ktorej časti populácie sa nachádza viac prenášačov?

Riešenie 1

p2(XAXA) = 0,9752 = 0,95
2pq(XAXa) = 2 × 0,975 × 0,025 = 0,049
q2(XaXa) = 0,0252 = 0,001

Riešenie 2

Sledujeme alelu Xa v hemizygotnom (u mužov) alebo recesívne homozygotnom stave (u žien). 0,025 > 0,001 - postihnuté je viac mužské pohlavie.

Riešenie 3

Prenášač je heterozygotný jedinec, u ktorého sa recesívny znak neprejaví, ale je schopný preniesť "chorú" alelu na svojich potomkov, kde sa môže prejaviť ak sa dostane do homozygotného stavu. V prípade mužskej časti populácie stačí na prejav znaku, ktorý je viazaný na chromozóm X, len jedna alela, takže u nich prenášačstvo neexistuje - buď sú chorí alebo úplne zdraví. Naopak v ženskej časti populácie existuje veľa prenášačiek (v našom príklade 4,9% žien).