Príklad č. 4

Albinizmus je zriedkavé ochorenie ľudí podmienené recesívnou alelou. V populácii bielych obyvateľov Severnej Ameriky sa vyskytuje vo frekvencii 1:40000. Vypočítajte alelické a genotypové frekvencie danej populácie.


q2 = 1:40000 = 0,000025
q = √(q2) = √0,000025 = 0,005
p = 1 - q = 1 - 0,005 = 0,995
2pq = 2 × 0,995 × 0,005 = 0,00995
p2 = 0,9952 = 0,990025