Príklad č. 2

Predstavte si hypotetickú populáciu, v ktorej sa nachádza 32,5% homozygotov ww. Ak sa táto populácia nachádza v rovnováhe podľa Hardy-Weinbergovho zákona, aké sú frekvencie ostatných genotypov?


Malými písmenami sa vždy označujú recesívne alely.

q2(ww) = 32,5% = 0,325
q(w) = √(q2) = √0,325 = 0,57
p2(WW) = (1 - 0,57)2 = 0,432 = 0,185
2pq(Ww) = 2 × 0,43 × 0,57 = 0,49