Príklad č. 8

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2017. Biopedia.sk: Príklad č. 8. [cit. 2024-05-29]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/priklady-z-populacnej-genetiky/priklad-8>.

Predpokladá sa, že u ľudí pripadá na 20 normálne vidiacich mužov jeden muž farboslepý. Farbosleposť je podmienená recesívnou alelou lokalizovanou na chromozóme X. V akom pomere môžeme očakávať farboslepé ženy ku zdravým ženám?


U mužov sú alelické frekvencie rovnaké ako genotypové frekvencie, takže frekvencia recesívnej alely v populácii bude:

q(Xd) = 1:20 = 0,05
p(XD) = 1 - q(Xd) = 1 - 0,05 = 0,95

U žien budú genotypové frekvencie nasledovné:

q2(XdXd) = 0,052 = 0,0025 - farboslepé ženy
1 - q2(XdXd) = 1 - 0,0025 = 0,9975 - zdravé ženy

Pomer 0,0025:0,9975 upravíme pomocou priamej úmery:

0,0025 ............................ 0,9975
1 ............................ x
1 : 0,0025 = x : 0,9975
1 × 0,9975 = 0,0025x
x 400

Na jednu farboslepú ženu pripadá 400 zdravých žien.

Ďalšie články

Príklad č. 7

Predpokladajme, že recesívny znak viazaný na chromozóm X je pozorovaný u 2,5% mužov. a) Aké sú genotypové frekvencie v ženskej časti populácie, ak platí H-W zákon? b) Ktoré z pohlaví je viac postihnuté týmto znakom? c) V ktorej časti populácie sa nachádza viac prenášačov?

Príklad č. 9

Máme populáciu 1000 ľudí, v ktorej má 460 ľudí krvnú skupinu 0, skupinu A má 420 ľudí, skupinu B má 90 ľudí a krvnú skupinu AB má 30 ľudí. a) Aké sú génové frekvencie v tejto populácii? b) Koľko osôb s krvnou skupinou A bude heterozygotných?

Príklad č. 10

V manželstve muža Rh+ so ženou Rh- je vždy nebezpečenstvo. Rh-pozitívna reakcia plodu môže vyvolať v matkinom tele tvorbu špecifických protilátok, ktoré neskôr spätne spôsobia aglutináciu červených krviniek v tele dieťaťa (fetálna erytroblastóza). Postihnuté býva až druhé dieťa, pretože v priebehu druhého tehotenstva hladina protilátok v matkinom tele dosiahne kritické hodnoty. Antigénna reakcia je podmienená alelickou sériou lokusu D. Dominantná alela podmieňuje Rh+ reakciu, recesívna alela d v homozygotnom stave Rh- reakciu. a) Ak sa v populácii nachádza 16% Rh- jedincov: b) Aké je genotypové zloženie tejto populácie? Aká bude očakávaná frekvencia sobášov Rh- žien s Rh+ mužom genotypu DD, pri ktorých budú deti ohrozené fetálnou erytroblastózou?

forward