Príklad č. 8

Predpokladá sa, že u ľudí pripadá na 20 normálne vidiacich mužov jeden muž farboslepý. Farbosleposť je podmienená recesívnou alelou lokalizovanou na chromozóme X. V akom pomere môžeme očakávať farboslepé ženy ku zdravým ženám?


U mužov sú alelické frekvencie rovnaké ako genotypové frekvencie, takže frekvencia recesívnej alely v populácii bude:

q(Xd) = 1:20 = 0,05
p(XD) = 1 - q(Xd) = 1 - 0,05 = 0,95

U žien budú genotypové frekvencie nasledovné:

q2(XdXd) = 0,052 = 0,0025 - farboslepé ženy
1 - q2(XdXd) = 1 - 0,0025 = 0,9975 - zdravé ženy

Pomer 0,0025:0,9975 upravíme pomocou priamej úmery:

0,0025 ............................ 0,9975
1 ............................ x
1 : 0,0025 = x : 0,9975
1 × 0,9975 = 0,0025x
x 400

Na jednu farboslepú ženu pripadá 400 zdravých žien.