Príklad č. 13

V populácii sa nachádza 8-krát viac heterozygotov ako recesívnych homozygotov. Aká je frekvencia recesívnej alely?


2pq
q2
= 8
2p = 8q
2 × (1 - q) = 8q
2 = 10q
q = 0,2