Príklad č. 12

Alela A podmieňuje dominantný znak, alela a v homozygotnom stave recesívny znak. Aké percento recesívnych alel sa nachádza v heterozygotnej konštitúcii, keď populácia pozostáva zo

  1. 16% recesívnych homozygotov,
  2. 1% recesívnych homozygotov?

Riešenie 1

q2(aa) = 16% = 0,16
q(a) = √(q2) = √0,16 = 0,4
p(A) = 1 - q(a) = 1 - 0,4 = 0,6
2pq(Aa) = 2 × 0,6 × 0,4 = 0,48

2pq(Aa)
2 × q2(aa) + 2pq(Aa)
=
0,48
2 × 0,16 + 0,48
= 0,6 = 60%

Riešenie 2

q2(aa) = 1% = 0,01
q(a) = √(q2) = √0,01 = 0,1
p(A) = 1 - q(a) = 1 - 0,1 = 0,9
2pq(Aa) = 2 × 0,9 × 0,1 = 0,18

2pq(Aa)
2 × q2(aa) + 2pq(Aa)
=
0,18
2 × 0,01 + 0,18
= 0,9 = 90%