Systém podľa Biopedia.sk (r. 2000)

Autor:
Publikované dňa:

Citácia: PANČÍK, Peter. 2016. Biopedia.sk: Systém podľa Biopedia.sk (r. 2000). [cit. 2024-07-19]. Dostupné na internete: <https://biopedia.sk/system-zivej-prirody/system-podla-biopedia-2000>.

Prvojadrové a jadrové organizmy majú taxonomickú hodnotu nadríše. Vopred upozorňujem, že nasledovný systém je len historický a v súčasnosti do značnej miery prekonaný.

Prvojadrové organizmy link

Oddelenie praorganizmov, ktoré zahŕňa vyhynutých, hypotetických predchodcov všetkých ostatných organizmov, sa väčšinou v iných deleniach nezohľadňuje. Takisto oddelenia siníc a prvozelených rias sú už po novom zaradené do oddelenia baktérií.

Jadrové organizmy link

Ide o upravený Whittakerov systém s tým, že jednobunkové živočíchy nie sú zaradené do samostatnej ríše, ale tvoria podríšu v rámci živočíchov. Rovnako tak aj rastlinné jednobunkovce (riasy) tvoria podríšu v rastlinnej ríši.

Ríša: Huby link

Huby (Fungi) sa niekedy ešte neformálne rozdeľujú na nižšie (chytrídiomycéty, oomycéty, plesne) a vyššie huby (vreckaté a bazídiové huby). Lišajníky sú symbiotické organizmy huby s rastlinou (riasou) a do systému sa začleňujú tam, kam patrí ich hubová zložka.

Ríša: Živočíchy link

Hubky, pŕhlivce a nepŕhlivce nepatria medzi prvoústovce ani druhoústovce, tak zaujímajú osobitné kmene v rámci mnohobunkových živočíchov. Pŕhlivce a nepŕhlivce sa niekedy označujú pojmom mechúrniky.

Aby to dávalo trošku zmysel a jednotlivé kmene len tak neplávali mimo systému, vytvoril som pre kmeň hubky samostatnú "skupinu", a spomínané pŕhlivce a nepŕhlivce zaradil do skupiny mechúrniky. Neskôr sa dozviete že takéto rozdelenie skutočne existuje, no je ešte o trošku zložitejšie.

Zopakuj si

1. Podľa stupňa organizácie možno organizmy rozdeliť na
arrow_forward_ios
2. Prvojadrové organizmy sú systematicky zaradené do
arrow_forward_ios
3. Baktérie patria do ríše
arrow_forward_ios
4. Triedy húb sú
arrow_forward_ios
5. Cyanophyta patria do ríše
arrow_forward_ios

Ďalšie články

Prehľad historických taxonomických systémov

Zväčšovaním poznatkov a rozvojom nových technológií sa v priebehu histórie mnohokrát fylogenetické stromy menili, a to dokonca aj na tej najvyššej úrovni hierarchie (nadríše, ríše, podríše a pod.). Za zmienku stoja systémy podľa Linného (r. 1735), Haeckela (r. 1866), Whittakera (r. 1969) a Woeseho (r. 1990).

Systém bezchordátov (podľa Franc, 2005)

I napriek tomu, že Whittakerov systém má mnohé prednosti a didaktické výhody, v ostatných rokoch niektoré vyššie taxóny (najmä z ríše prvokov, ale i spomedzi tzv. nižších živočíchov), zmenili dosť podstatne svoje postavenie v systéme alebo i vnútorné triedenie.

Systém živej prírody (kompletný) (r. 2008)

Pre zaujímavosť uvádzam aj novší a podrobnejší systém celej živej prírody prebraný z učebníc pre Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave a z rôznych internetových stránok.

forward