Systém živej prírody (kompletný) (r. 2008)

Klasifikácia tohto systému vychádza z dostupnej literatúry z roku 2008 a okrem "tradičných" skupín, ako sú rastliny, huby a živočíchy, zaoberá sa aj klasifikáciou vírusov, baktérií a lišajníkov. Hierarchická štruktúra je zároveň doplnená o komentáre v častiach, ktoré si vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie.

Systém živej prírody (8.11.2008)

40 stranová klasifikácia vírusov, baktérií, rastlín, húb, lišajníkov a živočíchov (doplnená o komentáre)

Stiahnuť

Počet stiahnutí: 2985