Systém živej prírody (kompletný) (r. 2008)

Klasifikácia tohto systému vychádza z dostupnej literatúry z roku 2008 a okrem "tradičných" skupín, ako sú rastliny, huby a živočíchy, zaoberá sa aj klasifikáciou vírusov, baktérií a lišajníkov. Hierarchická štruktúra je zároveň doplnená o komentáre v častiach, ktoré si vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie.

Na stiahnutie...
Systém živej prírody (8.11.2008)

40 stranová klasifikácia vírusov, baktérií, rastlín, húb, lišajníkov a živočíchov (doplnená o komentáre)

Ďalšie články

Systém podľa Biopedia.sk (r. 2000)

Kriticky priznávam, že systém, podľa ktorého sú členené články na Biopedii, je už trochu zastaraný. Používal sa vo výučbe na gymnáziách okolo roku 2000. Treba však zároveň dodať, že na charakteristike popisovaných taxonomických skupín sa toho až tak veľa nezmenilo.

Systém bezchordátov (podľa Franc, 2005)

I napriek tomu, že Whittakerov systém má mnohé prednosti a didaktické výhody, v ostatných rokoch niektoré vyššie taxóny (najmä z ríše prvokov, ale i spomedzi tzv. nižších živočíchov), zmenili dosť podstatne svoje postavenie v systéme alebo i vnútorné triedenie.

Systém jednobunkovcov podľa Adl et al. (2012)

Jednobunkové organizmy predstavujú pre systematikov stále veľký problém. Od konca 90-ych rokov 20. storočia bolo publikovaných veľa systémov, ktoré pomocou sekvenovania DNA sľubovali vyriešenie evolučných vzťahov. Nie vždy je to však také jednoduché ako sa môže na prvý pohľad zdať...

forward