Vitajte na Biopedii

Biológia je najkrajšia veda. Mojou snahou, ako verného fanúšika biológie, je priniesť ti užitočné zhrnutie stredoškolského účiva z biológie a zároveň obohatiť tvoje vedomosti o podrobnejšie poznatky.

Populárne kategórie

Pre zjednodušenie je celý obsah učiva rozdelený do kapitol.

table_chart
Systém živej prírody

Dozvieme sa stručnú históriu Zeme so zameraním sa na vývoj zemskej kôry, biosféry - od prekambria po súčasnosť. Naučíme sa princípy darwinizmu, poodhalíme dôkazy evolúcie a následne tieto poznatky využijeme k zatriedeniu organizmov.

local_florist
Rastliny

Spoločným znakom rastlín je fotoautotrofný spôsob výživy. Produkujú kyslík, bez ktorého by nemohol vzniknúť život na Zemi vo forme, ako ho poznáme. Huby, napriek historickej tradícii, sa už za rastliny nepovažujú.

group_work
Bunka

Nazrieme do histórie formulovania bunkovej teórie a zistíme, čo živú bunku odlišuje od neživej prírody. Popíšeme si význam bunkových organel, spoznáme bunkový cyklus a mnoho ďalšieho.

emoji_people
Človek

Spoznáme históriu ľudského rodu a dozvieme sa čosi o vývine človeka z oplodneného vajíčka až po narodenie. Rozoberieme si ľudskú anatómiu a funkciu jednotlivých orgánových sústav.

device_hub
Genetika

Naučíme sa narábať so základnými genetickými pojmami. Vysvetlíme si Mendelove zákony dedičnosti a Hardyho-Weinbergov zákon na príkladoch. Spoznáme príčiny genetických ochorení.

colorize
Molekulárna biológia

Preskúmame podstatu biologických javov na molekulárnej úrovni (replikácia, transkripcia, translácia). Popíšeme si niektoré techniky práce s nukleovými kyselinami a bielkovinami.

Najnovšie články

Darwinovská evolúcia

Pôvodnú teóriu fylogenetickej evolúcie sformuloval britský prírodovedec Charles Darwin. Hoci sa v tej dobe ešte vôbec nevedelo o genetike, sformuloval svoju teóriu veľmi presne, nakoľko vychádzal z pr...

Pôvod života

Planéta Zem bola od svojho vzniku pred 4,6 mld rokov až po obdobie pred približne 3,8 miliardami rokov prostredím nehostinným pre vznik života. Čo sa týka paleontologických nálezov, tak najstaršie sú...

Vznik Zeme

Zem, ako kozmické teleso, vznikla asi 200 mil rokov po vzniku slnečnej sústavy pred 4,6 mld rokov. Pre vznik a vývoj života mal priamy význam najmä vývoj najľahších sfér zemskej kôry, hydrosféry a atm...

O pôvode nového koronavírusu (SARS-CoV-2)

SARS-CoV-2 je nový koronavírus, pôvodne identifikovaný v ľudskej populácii čínskeho mesta Wuhan u ktorej sa prejavili symptómy závažného respiračného ochorenia - COVID-19. Odtiaľ sa ochorenie rozšíril...

MegaTest

Vyskúšaj si MegaTest. Po zohľadnení vašich pripomienok je stále kvalitnejší a objektívnejší.

Kontakt

Peter Pančík

Po maturite na osemročnom gymnáziu v Rimavskej Sobote som vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V rámci bakalárskej aj diplomovaj práce som sa venoval rastlinnej genetike. Doktorandské štúdium som absolvoval na Virologickom ústave SAV v Bratislave... čítaj ďalej na blog SME.sk

Mgr. Peter Pančík, PhD.
forward